Burgemeester Kerkrade: geen reden voor fusie in Parkstad

© Luc Lodder

Burgemeester Jos Som van Kerkrade verwacht dat Provinciale Staten een streep halen door de plannen van gedeputeerde Ger Koopmans om te komen tot een brede herindeling in Parkstad.

Marcel de Veen

Som noemt het ‘van de pot gerukt en absurd’ dat Koopmans de regie in het fusieproces wil overnemen. Hij wijst erop dat vijf van de zes betrokken gemeenten in Parkstad fel tegenstander van een herindeling zijn. Verder heeft de gedeputeerde in oktober 2016 nog verklaard dat er alleen maar sprake kan zijn van een fusie als dat op vrijwillige basis gebeurt. Tenslotte wijst de burgemeester er op dat de financiële positie van Kerkrade voor de komende jaren geen aanleiding voor Gedeputeerde Staten is om die gemeente verzwaard toezicht op te leggen.

Al met al gaat de burgemeester ervan uit dat Provinciale Staten (PS) op vrijdag 10 februari Koopmans zullen terugfluiten. PS vergaderen dan over de wenselijkheid om de Wet algemene regels herindeling in werking te laten treden.

Bekijk de brief die de provincie in december 2016 naar de gemeente Kerkrade stuurde over de vorm van toezicht (pdf)

Bekijk de financiële scan van Kerkrade die de provincie Limburg in juni 2016 naar de gemeente verzond (pdf)

Meer lezen?

Nieuwe actie: Één jaar toegang tot alle Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Daarmee lees je dagelijks meer dan 100 nieuwe Plus-artikelen op onze site & app. Of kies voor een van onze andere abonnementen.

Ik word digitaal abonnee