Sluiting school De Tovertuin valt slecht

Print
Sluiting school De Tovertuin valt slecht

Afbeelding: Ermindo Armino

Het plan van scholenkoepel Kindante om de Sittardse basisschool De Tovertuin te sluiten per 1 augustus 2018 valt slecht bij het stadsbestuur van Sittard-Geleen. In een brief aan de raad meldt het college van B en W aan Kindante te vragen de sluiting te heroverwegen.

Onderwijswethouder Bert Kamphuis (D66) wijst de scholenkoepel erop dat de gemeente de afgelopen jaren stevig in onderhoud van het schoolpand heeft geïnvesteerd.

Wijkgericht
Verder dient het pand ook als uitleenpunt van de bibliotheek en worden tal van maatschappelijke activiteiten hier ondernomen. De school heeft steeds meer een maatschappelijke functie voor de wijken Stadbroek en Broeksittard. Het stadsbestuur zet in deze volkswijken momenteel juist stevig in op het zogenaamde ‘wijkgericht werken’.

Kamphuis wijst erop dat Kindante er zelf voor kiest de leerlingen van schakelklassen niet mee te tellen, hoewel dat van het Rijk wel mag. In schakelklassen zitten leerlingen die tijdelijk les krijgen bij De Tovertuin om een taalachterstand weg te werken. Als zij wel worden meegeteld heeft de school 180 leerlingen, ruim meer dan de opheffingsnorm van 139.

Opheffingsnorm
In een brief aan ouders meldt Kindante dat de schakelklassen een ‘losstaande voorziening’ zijn, die ‘financieel en op het gebied van leerlingenaantallen niet gebonden zijn aan de school’. Volgens Kindante ligt het leerlingenaantal van De Tovertuin daarmee al sinds 2013 onder de opheffingsnorm.

Het gemeentebestuur heeft formeel geen invloed op besluiten van de scholenkoepel.

Je las zojuist een gratis artikel


Niet alle artikelen zijn gratis, want zogeheten Plus-artikelen zijn alleen te lezen door abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen betrouwbare regionale journalistiek maken. Je leest al onze artikelen vanaf €4,50 per maand.

Bekijk de aanbieding →