Vragen over bouw medisch centrum Baandert

Print
Vragen over bouw medisch centrum Baandert

Afbeelding: DL

Sittard - De SP wil van het college van B en W weten of er wel voldoende draagvlak onder omwonenden is voor de bouw van een medisch centrum op een trapveldje in de Sittardse wijk De Baandert.

De nieuwbouw van het gezondheidscentrum staat gepland in ‘een groengebied dat door de buurt zeer gewaardeerd en gekoesterd wordt’. Een terrein dat volgens de Socialistische Partij (SP) ‘in diverse planvormingen en visies, welke met de buurt gecommuniceerd zijn, als ‘groen’ bestempeld is’.

Het plan lekte uit nog voordat het op 25 januari aan de buurt werd gepresenteerd. De SP wijst erop dat het wijkplatform zich afvraagt of er wel voldoende draagvlak is in de buurt.De bouw staat gepland op het trapveldje op de hoek Frans Erensstraat/Hemelsley. Sommige omwonenden roepen op tot actie.

De SP wil weten hoe de buurt bij de locatiekeuze betrokken is geweest en hoe verdere inspraak wordt geregeld. Temeer omdat het plan ‘haaks staat’ op het bestemmingsplan, de structuur- en gebiedsvisie, aldus de oppositiepartij.