OM -top gaat extra toezien op parket Limburg

Print
OM -top gaat extra toezien op parket Limburg

Afbeelding: Fotolia

De top van het Openbaar Ministerie (OM) gaat extra toezien op de gang van zaken bij het parket Limburg. Ingrijpende personele of organisatorische maatregelen zijn niet nodig. Dat blijkt uit de reactie van het College van procureurs-generaal op het advies van de Onderzoeksraad Integriteit Overheid (OIO). Die reactie is vandaag openbaar gemaakt.

Daarin zegt  de landelijke leiding van OM  alles in het werk te stellen om het goed functioneren van het parket Limburg te waarborgen. “Waar nodig zal het college daarin extra faciliteren. Het college zal de voortgang monitoren”.

De OIO, waaraan ambtenaren vermoedens van misstanden in de werkomgeving kunnen melden, startte in april 2016 een onderzoek naar de vermeende angst- en afrekencultuur binnen het OM in Limburg.   De OIO ondervroeg dertig parketmedewerkers. De onderzoeksraad zei dat bij het parket Limburg in de breedte geen sprake is van een angst- en afrekencultuur. Wel gaat een aantal medewerkers daaronder gebukt.

Uit de reactie van de OM-top blijkt dat ze al langer wist er onder een deel van het personeel van justitie in Limburg onvrede heerste. “De signalen en sentimenten, die u in het rapport beschrijft, zijn al langer bekende en frequent onderwerp van gesprek geweest”.

     

Uit De Limburger van 4 januari 2017:

Schijn bedriegt in ‘mild’ rapport OM Limburg

Meer dan een halfjaar spitte de Onderzoeksraad Integriteit Overheid (OIO) in de organisatie van het parket in Limburg. In die periode werden onder meer dertig medewerkers ondervraagd. Het onderzoek richtte zich hoofdzakelijk op drie vragen. 1: werd een echtgenoot van een officier van justitie bevoordeeld bij het afhuren van een ruimte voor een nieuwjaarsreceptie? 2: werd een beleidsmedewerker gestraft omdat ze daar haar zorgen over had geuit? En 3: is er sprake van een breed gedragen angst- en afrekencultuur binnen het Openbaar Ministerie in Limburg? 

De antwoorden van het OIO op die drie vragen zijn net zo kort als helder: nee, nee en nee. 

Er lijkt op het eerste oog dus weinig aan de hand binnen het Limburgse parket. Wie verder kijkt dan de droge conclusies op de allerlaatste pagina constateert echter dat achter dat trio ontkenningen een verhaal schuilgaat dat op zijn minst verontrustend is te noemen, met name als het gaat om die zogeheten angst-en afrekencultuur. Wat heet, het OIO rept van een ‘gevaar voor het goed functioneren van de openbare dienst’, als zaken niet snel verbeteren. 
Dat is nogal wat. 

De vaststelling dat er geen sprake is van een angst- en afrekencultuur in de gehele breedte van de organisatie, wil niet zeggen dat dergelijke gevoelens niet leven bij een deel van de medewerkers. In dit geval zijn de meningen sowieso sterk verdeeld. 

Zeven van de dertig ondervraagden gaven aan in een prettige sfeer te werken. Elf stonden er neutraal in. 
De overige twaalf - – veertig procent dus, inclusief alle vier de willekeurig gekozen parketsecretarissen – verklaarden echter dat de arbeidsverhouding met de parketleiding min of meer verziekt is. Zij reppen van een directieve managementstijl. 

Van een wijze van communicatie die ten koste gaat van de mensgerichtheid.  Van een toegenomen beheers- en controlezucht. Vrij vertaald: ze zijn bang voor hun eigen baas. Durven geen kritiek te uiten uit angst voor represailles. Voelen zich onveilig op hun eigen werkplek. 

Het feit dat zo’n groot deel van de geinterviewde medewerkers dit zo ervaart, leidt tot een ‘zorgwekkende situatie’, vindt het OIO. 

Ernstig genoeg om te adviseren om op korte termijn in te grijpen. Of, om met de woorden van de Onderzoeksraad zelf te spreken, substantiële maatregelen te nemen, gericht op het wegnemen van de arbeidsonrust en sociale onveiligheid die bij een deel van de medewerkers van het Limburgse parket leven. 

En nu? Moeten er koppen gaan rollen in de top van het Limburgse parket? 
Of volstaan minder rigide maatregelen? Daar spreekt de Onderzoeksraad zich niet over uit in de rapportage. En ook al zou ze dat wel gedaan hebben, dan nog ligt de bal bij het OM Limburg. Immers, de Onderzoeksraad adviseert slechts. 

Het college van procureurs-generaal heeft inmiddels laten weten dat ze zich gaat buigen over het advies. 
Op een later moment zal ze laten weten wat ze daarmee gaat doen. 
 

 

Je las zojuist een gratis artikel


Niet alle artikelen zijn gratis, want zogeheten Plus-artikelen zijn alleen te lezen door abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen betrouwbare regionale journalistiek maken. Je leest al onze artikelen vanaf €4,50 per maand.

Bekijk de aanbieding →