Berg verplaatsen voor aanleg van Buitenring

Print

Afbeelding: Johannes Timmermans

Een berg moet ervoor verplaatst worden, maar dan heb je ook wat. We hebben het over de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg, die deze slecht ontsloten regio uit zijn isolement moet halen. Over loopbruggen voor eekhoorns en de dood of de gladiolen voor Nature Wonder World.

Het getal is ongetwijfeld al eerder voorbij- gekomen. Maar het blijft tot de verbeelding spreken, omdat het zo enorm groot is. Vijf miljoen kuub aarde. Dat zijn een half miljoen vrachtwagenladingen van elk tien kuub. Opgesteld in een rij vormen die vrachtwagens een lint dat reikt van Amsterdam tot Barcelona, weer terug en dan nog een keer de afstand tussen Amsterdam en Parijs. In werkelijkheid heeft de berg grond die verre reis gelukkig niet hoeven maken. Want dan zou de aanleg van de buitenring in Parkstad Limburg helemaal onbetaalbaar zijn geweest.

Op schema
Nu al kost die nieuwe randweg bijna 450 miljoen euro. Bijna onverantwoord veel, heeft gedeputeerde Ger Koopmans zich ooit laten ontvallen. De grootste investering ooit van de provincie. Nee, die grondmassa is zelfs zo min mogelijk verplaatst. Alleen waar het écht moest. Van plekken waar de weg zes meter onder het maaiveld ligt naar stukken waar het tracé juist verhoogd moet worden voor een zo optimaal mogelijk profiel.

Niettemin een gigantische hoeveelheid. Ruim drie keer meer dan de 1,4 miljoen kuub die afgevoerd is voor de ondertunneling van de A2 in Maastricht. Ondanks die aardverschuiving ligt de uitvoering op schema, meldt verantwoordelijk gedeputeerde Eric Geurts (PvdA) tijdens een excursie. Twee derde van de weg is klaar, eenzelfde deel van het budget uitgegeven. De kostenoverschrijding is minimaal. Niet slecht gezien de ruime overschrijdingen bij de meeste grote infrastructuurprojecten, meldt het projectmanagement.

Vul hier een omschrijving van de foto in.

De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat de buitenring geen weg van technische en financiële snufjes is, zoals bij het A2-project (tunnelveiligheid, bovengrondse stadsontwikkeling). Niet dat alles van een leien dakje gaat. Het is elke dag spannend in de 26 kilometer lange bouwput die begint in Nuth en eindigt bij het grensoverschrijdende bedrijventerrein Avantis in Heerlen. Er zijn mee- en tegenvallers.

Tot die laatste categorie behoort een stortplaats die onverwacht aangetroffen werd bij de Hopel in Kerkrade en moest worden opgeruimd. Maar daar staan ook meevallers tegenover, zoals de lage inflatie. Daardoor valt de prijsindexatie gedurende de bouw veel lager uit. Het is thans spitsuur voor de wegenbouwers. Alleen al dit jaar wordt 200.000 ton asfalt geproduceerd, exclusief voor de buitenring. De complete jaarproductie van een doorsnee asfaltcentrale.

Vul hier een omschrijving van de foto in.

Overal op en langs het tracé wordt gewerkt, met uitzondering van de aansluiting op de A76 bij Nuth. Dat wegvak is pas voltooid in 2021, drie jaar nadat de buitenring al is opengesteld. Een gevolg van vertraging bij de grondverwerving. Een grootgrondbezitter vecht de in gang gezette grondonteigening aan. Een geldkwestie voor deze man, maar voor de provincie een principiële zaak. De dwarsligger gul uitkopen zou een precedent scheppen, dat niet uit te leggen is aan andere onteigende partijen.

Loopbruggen
Een klein leger van 350 mensen werkt momenteel aan de weg. Daarvan zijn er zestig tot zeventig weggeplukt uit de bijstand of de schoolbanken. Een maatschappelijke tegenprestatie van de aannemer aan wie de klus gegund is. Ook anderszins profiteert de regio mee. Lokale bedrijven vertimmeren voor zeventig miljoen euro aan de weg. Onduidelijk is of dat ook geldt voor de drie miniloopbruggen hoog in de boomtoppen die de ringweg overspannen ter hoogte van de Brunssummerheide. Die moeten een veilige oversteek mogelijk maken voor de eekhoorntjes in dit natuurgebied. Doorgeschoten regelgeving of bittere noodzaak? Niemand waagt zich hardop aan een antwoord. Even verderop is voor de oversteek van dieren een ecoduct in aanbouw.

Voor Eric Geurts is de buitenring een deel van zijn leven geworden. Hij raakte in 2002 voor het eerst betrokken bij de plannen, destijds als ambtenaar, naderhand als wethouder in Brunssum en nu als gedeputeerde en portefeuillehouder in Maastricht. Voor 'zijn' Brunssum is die ring vloek en zegen tegelijk. Nergens is de natuurschade groter, maar ook nergens het potentiële economisch gewin. De buitenring grenst hier aan een immens mijnterrein dat gereserveerd is voor de aanleg van Nature Wonder World (NWW), het giga-attractiepark van ondernemer Jean Gelissen.

Vul hier een omschrijving van de foto in.

Voor de zomer moet duidelijk worden of het project - 2000 banen, kosten driekwart miljard euro - doorgaat. Bij de provincie hebben ze er in toenemende mate een hard hoofd in, omdat Gelissen behalve fraaie ontwerpen, maar geen harde contracten met andere investeerders kan of wil laten zien. Er is hem daarom nu een soort van ultimatum gesteld tot de zomer. Dan is het de dood of de gladiolen voor NWW. Met ironisch genoeg als eerste gedupeerde bij een doodsbericht: de buitenring die de miljoenen bezoekers had moeten aan- en afvoeren. Al zullen de eekhoorntjes daar anders over denken.

 

Je las zojuist een gratis artikel


Niet alle artikelen zijn gratis, want zogeheten Plus-artikelen zijn alleen te lezen door abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen betrouwbare regionale journalistiek maken. Je leest al onze artikelen vanaf €4,50 per maand.

Bekijk de aanbieding →