Discussie over laatste stukje carnavalsoptocht Stein

Print
Discussie over laatste stukje carnavalsoptocht Stein

Afbeelding: Rob Oostwegel (archieffoto)

De grote optocht van Stein kan dit jaar mogelijk voor de tweede keer niet langs zorgcentrum De Moutheuvel trekken.

Dit tot ongenoegen van carnavalsvereniging De Steinder Bök en de raadsfractie SB. De laatste roept het college op samen met de vereniging de route zo te plannen dat de stoet wel langs het zorgcentrum, de aanleunwoningen en de seniorenflats ertegenover gaat. Aanleiding voor de zorg dat dit, net als bij de bouw van mfc De Grous in 2015, niet zal gebeuren, is de weigering van de gemeente om voor De Grous een tijdelijk parkeerverbod in te stellen. De carnavalsvereniging wil het wel, zodat grote wagens nog voor de rotonde bij de Stadhouderslaan gedeeltelijk kunnen worden afgebouwd om veilig hun weg buiten de route te vervolgen. Omdat de gemeente vorig jaar liet weten dat een parkeerverbod taboe was, diende de Steinder Bök een verzoek in om de stoet te ontbinden op het nieuwe plein voor het winkelcentrum. 

Daar zou dan ook tijdelijk een parkeerverbod moeten gelden, wat voor SB weer te ver gaat omdat zaken als restaurant Luna en Anytime Fitness er nadeel van hebben. SB oppert nu de optocht te laten trekken tot aan de grote parkeerplaats achter het winkelcentrum, waar dan ontbonden zou moeten worden. Volgens Ton Sleijpen, voorzitter van de Steinder Bök, kunnen grote wagens dat plein moeilijk oprijden. Hij is teleurgesteld over de gang van zaken. „We hebben een sociale verantwoordelijkheid en willen graag dat de stoet ook langs het zorgcentrum trekt. Maar we worden ook geacht veilig te ontbinden. Met auto’s langs de weg kan dat daar niet. En je vindt in Stein geen politicus die voor een parkeerverbod is.” 

Verleden jaar was er ook geen parkeerverbod voor De Grous en zette de vereniging de plaatsen zelf af met linten, die door geërgerde weggebruikers al snel weer werden verwijderd. Dinsdag hakt de vereniging de knoop over de route door.