Limburgse jongeren bewegen vooral achter beeldscherm

Print
Limburgse jongeren bewegen vooral achter beeldscherm

Afbeelding: ANP

Slechts één op de vijf jongeren in Limburg beweegt voldoende (minimaal een uur per dag). Een ruime meerderheid, zo'n 70 procent, zit buiten schooltijd meer dan twee uur per dag achter een beeldscherm. Vier op de tien jongeren doet dat zelfs drie uur. Bovendien hebben veel jongeren ongezonde voedingsgewoonten, zoals weinig groente en fruit eten.

Dit is een van de voornaamste conclusies uit een grootschalig onderzoek van de Limburgse GGD'en naar de gezondheid en leefstijl van de jeugd in onze provincie. Meer dan 15.000 Limburgse jongeren, in de leeftijd tussen de 13-16 jaar, hebben aan het onderzoek meegedaan. Allen kregen een vragenlijst, die onder andere de volgende thema's bevatte: lichamelijke en psychische gezondheid, voeding, lichaamsbeweging, roken, alcohol, drugs, seksualiteit, eenzaamheid, sociale media, gamen, (cyber)pesten, geluksbeleving, weerbaarheid, sociale steun en mantelzorg.

Drank
Het percentage jongeren dat alcohol drinkt is de afgelopen tien jaar in Nederland gedaald, maar ligt in Limburg hoger dan het nationaal gemiddelde. Het percentage rokers is de afgelopen jaren bijna gehalveerd, momenteel rookt circa 1 op de 10 Limburgse jongeren. Bijna de helft van de 15-16 jarigen heeft echter wel eens een shisha-pen gerookt. Het gebruik van softdrugs (hasj/wiet) is licht gedaald. Het gebruik van harddrugs was stabiel, maar opvallend is het relatief hoge gebruik van lachgas, dat in 2015 voor het eerst gemeten is.

Vul hier een omschrijving van de foto in.

Gelukkig
Het merendeel (90%) van de Limburgse jongeren ervaart zijn/haar gezondheid als goed en voelt zich gelukkig. Jongeren in Limburg scoren iets positiever dan landelijk. Circa twee op de vijf jongeren geeft aan een chronische aandoening te hebben (bijvoorbeeld migraine, astma of eczeem). Bij ongeveer een kwart van de jongeren is dit ook vastgesteld door een arts.

Schoolverzuim
Jongeren in Noord- en Midden-Limburg verzuimen minder vaak school vanwege ziekte of spijbelen dan het landelijk gemiddelde. Hun leeftijdsgenoten in Zuid-Limburg scoren hoger en zitten rond het landelijk gemiddelde. Ruim 1 op de 10 geeft aan de afgelopen 3 maanden wel eens gepest te zijn, 1 op de 20 zegt de afgelopen 3 maanden wel eens via internet te zijn gepest (cyberpesten).

Mantelzorg
Bijna 1 op de 5 jongeren in Limburg woont met een familielid dat langer dan 3 maanden een lichamelijke en/of psychische ziekte heeft. Ongeveer de helft van de Limburgse jeugd geeft aan mantelzorg te verlenen. Voor 1 op de 3 van deze jongeren is het verlenen van mantelzorg belastend.

In De Limburger van dinsdag meer achtergronden over zelfdoding, op dit moment een van de belangrijkste doodsoorzaken bij jongeren. 

 

 

Je las zojuist een gratis artikel


Niet alle artikelen zijn gratis, want zogeheten Plus-artikelen zijn alleen te lezen door abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen betrouwbare regionale journalistiek maken. Je leest al onze artikelen vanaf €4,50 per maand.

Bekijk de aanbieding →