Bezuinigen is uit, geld laten rollen is in

Print
Bezuinigen is uit, geld laten rollen is in

Afbeelding: iStock

Na jaren van bezuinigingen willen politieke partijen het geld weer laten rollen. Uit berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat nagenoeg alle partijen in de volgende kabinetsperiode minder geld overhouden dan voorzien.

Vanochtend presenteerde CPB-directeur Laura van Geest de doorrekening van de verkiezingsprogramma's. In totaal gingen elf partijen financieel met de billen bloot. PVV, 50PLUS en de Partij voor de Dieren hebben geen cijfers bij het CPB aangeleverd.  

Van VVD tot SP, allemaal kiezen ze voor extra investeringen tot en met 2021. De economie zal hierdoor iets harder groeien en de werkloosheid zal verder afnemen. Het grote verschil zit hem in de keuzes die partijen maken. Waar SP en in mindere mate PvdA  vooral meer geld uittrekken voor de zorg en de sociale zekerheid, zet de VVD vol in op lastenverlichting voor gezinnen en kiezen vooral VNL en de christelijke partijen voor meer geld naar Defensie. D66, GroenLinks en PvdA pompen extra geld in het onderwijs.

CPB-directeur Van Geest stelt dat er sprake is van forse onderlinge verschillen. ,,Er valt echt wat te kiezen. In 2012 domineerden de bezuinigingsvoorstellen, nu draait de economie beter en opteren partijen weer voor geld uitgeven."