Stein is 'helemaal klaar' met raadslid

Print
Stein is 'helemaal klaar' met raadslid

Foto: De Limburger

De coalitiepartijen in de Steinse raad hebben donderdag harde kritiek geuit op raadslid Harry Govers. Ze maakten duidelijk helemaal klaar te zijn met z'n aanhoudend negatieve gedrag tegenover met name DOS-politici, in het bijzonder wethouder Natascha Wingelaar.

DOS, SB en CDA hebben alle vertrouwen in Govers verloren, de afgelopen weken reden hem niet te steunen in zijn kandidatuur voor het voorzitterschap van de raadscommissie Sociaal Domein. De raadsgriffier had hem na twee invalbeurten gepolst voor het voorzitterschap. Daarop liet Govers weten daarvoor in te zijn, mits hij unanieme steun van de raad kreeg. Toen de griffier hem liet weten dat drie fracties hem niet als voorzitter wilden, trok Govers zich via een mailbericht aan raads- en commissieleden terug.

Vanwege deze gang van zaken diende D66 donderdag een motie in. Daarin benadrukte raadslid Frans van der Avert dat zo’n strikt technische functie een apolitiek karakter had en dus elk raadslid die moest kunnen vervullen, ongeacht diens politieke optreden en standpunten. Govers’ naam werd in de motie niet genoemd, wel dat deze kwestie de aanleiding was.

Govers maakte er helemaal geen geheim van dat het om hem ging. Hij zei dat hij wel degelijk als een neutrale voorzitter kon functioneren maar gebruikte het podium ook om uit te halen naar de coalitiepartijen. Die noemde hij laf, omdat ze achter zijn rug om het voorzitterschap hadden geblokkeerd. Govers werd daarbij zo boos dat hij een ordner met stukken uit het verleden op tafel zette en DOS'ers onderkruipers noemde.

Bij het uitspreken van die krachtterm zette burgemeester Marion Leurs-Mordang snel Govers’ microfoon uit. Graad Coumans, die als fractieleider van SB in de oppositie vaak met Govers optrok had hem aanvankelijk willen steunen maar bedacht zich toen hij begin februari een brief stuurde aan de net aangetreden Raad van Commissarissen van de BV Steinerbos. Daarin hij sprak hij onder meer over 'het volledig falen van de twee vorige Steinerbos-wethouders', beiden van DOS. ,,Het blijft maar doorgaan. Govers is heel slim en correct maar maakt vaak blunders die andere mensen raken. Wij hadden er geen vertrouwen in dat het als voorzitter goed zou blijven gaan", zei Coumans. 

Dat onderschreven CDA en DOS. ,,Iemand die zo vaak de organisatie, het bestuur en collega’s van politieke partijen beledigt, krijgt ons vertrouwen nooit. In vijftig procent van al zijn mails staan insinuaties, beledigingen en niet onderbouwde beschuldigingen.”

CMB-fractielider Jack Meijers en VVD-raadslid Peter Salden vonden dat Govers wel vaker uit de bocht vloog maar dat hij als plaatsvervanger had laten zien dat hem het voorzitterschap wel was toevertrouwd. 

Op voorstel van DOS-fractieleider Peter Claessen haalde Van der Avert de passages met een verwijzing naar Govers uit zijn motie, waarna de raad unaniem uitsprak dat ieder raadslid met de vereiste kwaliteiten in beginsel benoembaar moet zijn.