Grote meerderheid Limburgers heeft problemen met invloed islam

© Istock

© ANP

thumbnail:
thumbnail:

Een grote meerderheid van Limburgers heeft gevoelens van onvrede over de immigratie die in Nederland heeft plaatsgevonden. Tweederde van de bevolking vindt dat het allemaal te snel is gegaan, driekwart meent dat ‘de integratie onder druk staat’.

Sjors van Beek

Dat komt naar voren uit een enquête die De Limburger heeft laten uitvoeren in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen.Invloed islamTachtig procent van de ondervraagden zegt er problemen mee te hebben als de islam steeds meer invloed krijgt in Nederland. De drempel voor het verkrijgen van Nederlanderschap mag wat 64 procent van de respondenten omhoog.TraditiesOok is gevraagd of integratie van twee kanten moet komen en dat autochtone tradities als Sinterklaas en Kerstmis dienen te worden aangepast. Nee, vindt driekwart van de Limburgers.60-plussersOnder ouderen leven de anti-immigratiesentimenten nog wat sterker dan onder jongeren provinciegenoten. Zo heeft tachtig procent van de 60-plussers moeite met een toenemende invloed van de islam, tegen 69 procent van de jongeren (tot veertig jaar).

NederlandLandelijk leven dergelijke gevoelens ook: meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat het ‘in dit land de verkeerde kant op gaat’, hoofdzakelijk vanwege immigratie, integratie en vluchtelingen, zo blijkt uit recent onderzoek van het SCP (Sociaal Cultureel Planbureau). Veel Nederlanders ‘ervaren een gevoel van culturele dreiging, vooral als gevolg van de instroom van moslims’. VERKIEZINGSPROGRAMMA’S – Onderdeel “Integratie / immigratie / asiel”

50PLUS:Een ‘streng, rechtvaardig en humaan vreemdelingenbeleid’. Economische vluchtelingen en uitgeprocedeerde asielzoekers terugzenden; beperkt aantal vluchtelingen en opvang zoveel mogelijk in de regio; Nederlands paspoort pas na tien jaar; grenzen beter bewaken.

CDA:Integratie is recht én plicht. Het vereist meer dan alleen het spreken van de taal en het vinden van een baan. Integratie gaat ook over opvoeding in het eigen gezin, omgaan met je buren, grenzen stellen aan slecht gedrag en het respect voor de waarden en tradities van de Nederlandse samenleving. Weigeren in te burgeren kan leiden tot intrekken verblijfsstatus. Vluchtelingen moeten op kleine schaal worden opgevangen. Wie Nederlander wil worden moet oorspronkelijke nationaliteit loslaten. Moskeeën die tegen de rechtsorde ingaan worden gesloten.

D66:Er moet een Europees asielbeleid komen. Betere grensbewaking. De asielprocedure moet korter en efficiënter. Asielzoekers moeten zo snel mogelijk kunnen gaan werken. Meer overheidssteun tijdens inburgering, maar weigeraars worden uitgezet. Geen ruimte voor geen ruimte voor eerwraak, vrouwenbesnijdenis, kinderhuwelijken, gedwongen huwelijken, haatzaaien of geweld tegen andersdenkenden, afvalligen of minderheden.

GroenLinks:Asielprocedure individueel, rechtvaardig en zorgvuldig. Opvang moet kleinschalig. Wie geen asiel krijgt, moet terug. Als dat niet kan volgt een tijdelijke verblijfsvergunning. Integratie start op dag één na aankomst. Erkende vluchtelingen moeten onze grondwet, onze democratie en de bijbehorende vrijheden leren kennen en zich daaraan houden. Moslimdiscriminatie wordt, naast antisemitisme, apart geregistreerd.

PvdA:Discriminatie, uitsluiting en racisme moeten aangepakt; Afsluiten en afkeren van de samenleving dan wel radicalisering is niet aanvaardbaar. Om integratie te bevorderen moet worden geïnvesteerd in gemengde wijken. Inburgering moet beter aansluiten op het reguliere onderwijs. Economische vluchtelingen hebben geen recht op asiel. De procedure moet sneller, uitgeprocedeerden moeten weg. Vluchtelingen mogen vijf jaar blijven, daarna wordt bekeken of asiel nog nodig is. Statushouders krijgen geen voorrang qua woning op anderen met urgentie.

SP:Aanmeldcentra voor vluchtelingen aan Europese buitengrenzen. Binnen Nederland kleinschalige opvang en beter gespreid, dus óók in rijkere buurten. Migranten en statushouders krijgen zo snel mogelijk onderwijs in taal en inburgering, met bijzondere aandacht voor vrijheden en grondwettelijke rechten en plichten. Discriminatie en racisme moeten bestreden. In het integratiebeleid wordt niet samengewerkt met radicale organisaties (zoals die van salafisten). Geen marktwerking bij inburgering.

VVD:Opvang van vluchtelingen in de regio, zodat asielaanvragen in Europa overbodig worden. Stapelen van asielaanvragen wordt aangepakt, beroep mag niet meer in Nederland worden afgewacht. Uitgeprocedeerden moeten daadwerkelijk worden uitgezet. Gemeenten die hen nog opvang bieden krijgen een boete. Het kinderpardon moet afgeschaft. Wie weigert in te burgeren kan verblijfsvergunning of recht op uitkering verliezen. Naturalisatie pas na tien jaar, en wie een uitkering heeft kan worden uitgesloten van Nederlanderschap. Religieuze genootschappen die de democratie ondermijnen moeten verboden kunnen worden.

PVV:Nederland de-islamiseren. Nul asielzoekers erbij en geen immigranten meer uit islamitische landen. Grenzen dicht. AZC’s sluiten, radicale moslims preventief opsluiten, geen hoofddoekjes in publieke functies. Alle moskeeën en islamitische scholen dicht, koran verbieden.

Meer lezen?

Nieuwe actie: Één jaar toegang tot alle Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Daarmee lees je dagelijks meer dan 100 nieuwe Plus-artikelen op onze site & app. Of kies voor een van onze andere abonnementen.

Ik word digitaal abonnee