Meerderheid Limburgers wil niet weg uit EU

© DL

Een meerderheid van de Limburgers ziet een vertrek van Nederland uit de Europese Unie (EU) niet zitten. Dat blijkt uit een representatieve enquête van De Limburger. Wel vindt bijna zestig procent van de ruim 500 respondenten dat de EU Nederland te veel geld kost. Ook heeft ons land te veel nationale bevoegdheden ingeleverd door het lidmaatschap van de EU.

Hans Goossen

Voor 30 procent van de Limburgers is verdere uitbreiding van de unie vooralsnog niet aan de orde, voor iets meer dan 40 procent zijn nieuwe landen welkom, als ze voldoen aan de eisen op het gebied van wet- en regelgeving.

De ondervraagden zien ‘langdurige vrede en stabiliteit’ als belangrijkste voordeel van het EU-lidmaatschap. Als belangrijkste nadeel geldt dat de EU te ver bij de burger vandaan staat.

Een op de vier Limburgers is van mening dat Nederland het voorbeeld van Groot-Brittannië zou moeten volgen om uit de EU te stappen. Voor 51 procent is een Nexit een brug te ver. Onder de Limburgse jongeren is de animo voor een vertrek uit de EU een stuk lager dan bij oudere generaties. Bijna driekwart van de 40-minners is gekant tegen een Nexit, bij de 40-plussers is dat bij iets minder dan de helft het geval.

Overzicht programma’s politieke partijen over Europa

VVD

EU moet waarde bewijzen op grensoverschrijdende thema’s als interne markt, migratie, energiezekerheid en klimaatverandering. Wat we beter in Nederland zelf kunnen, blijven we ook zelf doen: geen bemoeienis EU met pensioenen, zorg, wonen, ruimtelijke ordening, belastingen en uitkeringenAls belangrijke besluiten voor Nederland uitblijven omdat we het onderling niet eens kunnen worden, gaan we met een kleiner gezelschap van gelijkgestemde landen verder. Doel is economie stimuleren en veiligheid verbeteren. Schrappen of aanpassen van regels die dat doel in de weg staan. Stoppen met geldverslindende verhuizingen tussen Brussel en StraatsburgLidstaten moeten zich aan (begrotings)afspraken houden.Interne uitdagingen te groot om nieuwe lidstaten toe te laten. Huidige kandidaten voldoen ook niet aan voorwaarden.Afstand met de burger verkleinen.

PvdA

Europese Unie moet zich concentreren op ‘echt belangrijke’ zaken als zekerheid en werk en de aanpak van het vluchtelingenprobleemHervorming Europese budget: minder naar landbouw, meer naar duurzame groeiKandidaten mogen alleen toetreden als ze fundamentele vrijheden en rechten accepteren. Dit geldt ook voor Turkije. Voorlopig geen verplichtingen aangaan met nieuwe potentiële toetreders. Actieve en politieke rol van Europese Unie in vredesproces Midden-Oosten

CDA

Nederlands parlement middels Europawet in staat stellen tot controle van besluitvorming in Europa.Herijken taken Europese Unie. De kerntaken zijn veiligheid, klimaat, energie, vluchtelingenbeleid en economische stabiliteit.EU moet oog hebben voor beleid nationale statenLidstaten mogelijkheid bieden tot intensievere samenwerking met kleinere groep landen.Lidstaten houden aan financiële afsprakenMeer samenwerking op gebied van defensie.Verdere uitbreiding EU vooralsnog geen optie.

PVV

Nederland weer onafhankelijk, dus uit EU.

D66

Nexit is onbespreekbaar. We kiezen voor verbindend en democratisch EuropaAls we de uitdagingen rond immigratie, energie, veiligheid, handel en klimaat op willen lossen en de kansen willen pakken, dan moet dat gezamenlijk in Europa. Waar nodig geven we onze ‘schijn-soevereiniteit’ op.Verenigd, maar ook verbeterd Europa: de besluitvorming moet sneller, transparanter en simpeler. Minder veto’s, stevig mandaat voor Europees Parlement en Europese Commissie.EU is geen keuzemenu. Lidstaten moeten aan voorwaarden voldoen en afspraken nakomenNauwere samenwerking met groep lidstaten die sneller vooruit willen moet mogelijk zijn.Begroting EU moet flexibeler, weg met starre meerjarenbegrotingen.Verenigd Koninkrijk blijft belangrijke handelspartner, maar Brexit kan niet zonder gevolgen blijven. Geen onevenredige bevoordeling.

GroenLinks

We hebben een sterk Europa nodig om afspraken te maken over mensenrechten, vluchtelingen en klimaatverandering.Europa moet groener, socialer en democratischer worden.Betere controle door het Europees Parlement, minder nationale veto’s en een grotere betrokkenheid van nationale parlementen bij de Europese besluitvorming.De solidariteit in de eurozone wordt versterkt door middel van een Europees Monetair Fonds en euro-obligaties. Een gezamenlijk belastingbeleid richt zich op het tegengaan van belastingontwijking en op vergroening van belastingen.Nederland houdt zich aan de toetredingsafspraken die zij in EU-verband heeft gemaakt: landen mogen toetreden als zij voldoen aan de gestelde voorwaarden: democratie, rechtsstaat en mensenrechten moeten zijn gewaarborgd. Zolang Turkije mensenrechten, persvrijheid en vrijheid van meningsuiting niet respecteert, is lidmaatschap van de Europese Unie uitgesloten en hebben onderhandelingen over toetreding geen zin. Toewerken naar Europese defensiemacht.. De NAVO mag geen belemmering vormen voor Europese militaire integratie.

SP

Nieuw Europees verdrag met meer zelfstandigheid voor lidstaten. Verdrag wordt door middel van referendum voorgelegd aan bevolkingAfschaffen Europese Commissie. Meer samenwerking, maar we laten ons niet meer de regels opleggen door ambtenaren in BrusselVoorlopig geen uitbreiding Europese UnieBeperken van financiële afdracht Nederland, begroting EU omlaag en stoppen met rondpompen Europese subsidies tussen rijke lidstatenStoppen met ‘verhuiscircus’ tussen Brussel en Straatsburg

50Plus

Europa moet van onze pensioenen afblijvenGeen Nexit, maar ook geen uitbreiding met nieuwe landen.Een sterke, stabiele euro, desnoods met minder aangesloten landen. De Europese Unie heeft slechts drie kerntaken: economisch en monetair beleid, milieu- en energiebeleid en grensbeleid (veiligheid, defensie en buitenlands beleid). Turkije kan op dit moment onder geen enkel beding toetreden tot de EU. Geen verhuizingen meer tussen Brussel en Straatsburg. Het aantal zetels in het Europees Parlement gaat terug van 750 naar 375.

Meer lezen?

Nieuwe actie: Één jaar toegang tot alle Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Daarmee lees je dagelijks meer dan 100 nieuwe Plus-artikelen op onze site & app. Of kies voor een van onze andere abonnementen.

Ik word digitaal abonnee