Kaalslag onderkant huurmarkt

© Trouw

© DL

thumbnail:
thumbnail:

De sociale woningmarkt in Limburg krimpt. De grootste kaalslag heeft de afgelopen vijf jaar plaatsgevonden in het goedkoopste segment. In Maastricht verdween in deze categorie bijna een derde van de voorraad.

Bram van der Heijden

Voor huurders is het leven de afgelopen jaren een stuk duurder geworden. „Waar kopers nog profijt hebben van de lage rentestand, hebben huurders hun woonlasten zien stijgen”, vertelt de Maastrichtse woningcorporatiedeskundige Aldert Dreimüller. „Dat is een gevolg van de door het kabinet ingevoerde verhuurdersheffing.”

Hij zocht namens onderzoeksbureau roAg uit hoe het woningbestand van woningcorporaties is veranderd in vijf jaar tijd en hoeveel de huurprijs is gestegen. De focus van Dreimüller lag op Maastricht en de daar actieve corporaties. „Ik wilde weten of de afwikkeling van de Servatiuscrisis ook nog extra invloed heeft gehad op de huren in Maastricht.”

Het aantal sociale huurwoningen in de provinciehoofdstad blijkt harder gekrompen dan elders in Limburg. En daarnaast zijn de afgelopen vijf jaar huurprijzen van sociale huurwoningen sterker gestegen in Maastricht ten opzichte van de rest van de provincie. Waar in 2010 een huurder van een corporatiewoning gemiddeld nog 409 euro per maand op tafel moest leggen voor zijn huis, wordt er in 2015 (het meest recent gepubliceerde cijfer) gemiddeld in Maastricht 502 euro betaald. Overigens gaat het hier om een inhaalslag van Maastricht, want door de sterkere prijsstijging zit Maastricht inmiddels op het provinciaal prijsniveau.

De cijfers baren Dreimüller zorgen, vooral wat betreft de afname van het aantal ‘goedkope’ huurwoningen (-29,7 procent). „Corporaties moeten juist zorgen voor de mensen met een laag inkomen. Daarvoor zijn ze opgericht. Een corporatie moet zich meer focussen op de betaalbaarheid.”

In Maastricht zijn drie woningcorporaties actief. Servatius, Maasvallei en Woonpunt zien alle drie inderdaad dat bij hen de woningvoorraad in de goedkoopste categorie geslonken is. Een van de oorzaken daarvoor is dat dergelijke woningen veelal zijn verouderd. „Je kunt de huurprijs niet los zien van de kwaliteit en de grootte van een woning. Als er naar kleine, verouderde woningen op termijn geen vraag meer is, moet je voorkomen dat deze woningen leeg komen te staan”, reageert een woordvoerder van Woonpunt. De Maastrichtse corporaties gaan ervan uit dat uiteindelijk de vraag naar de goedkoopste categorie woningen in de sociale huursector zal afnemen. Dat baseren ze op een onderzoek van ABF Research, dat onder meer keek naar toekomstige ontwikkelingen in de sociale huursector.

Op basis van dit onderzoek hebben de gemeente, de drie corporaties en huurdersbelangenverenigingen ‘prestatieafspraken’ gemaakt. „Daarbinnen is betaalbaarheid één van de prioriteiten”, legt een gemeentewoordvoerder uit.

Daarbij is ook afgesproken dat de huidige omvang van het sociale woningbestand in stand blijft. Maar hoe kan het dat het aantal huurwoningen bij corporaties in de duurste categorie wel is toegenomen? Woningcorporatie Maasvallei wijst er onder meer op dat er veel complexen zijn gebouwd waarbij je duurdere woningen combineert met appartementen in een lagere prijsklasse. Maar ook bij Maasvallei zal de focus weer meer op goedkope woningen komen te liggen. Aldert Dreimüller blijft sceptisch. „Ze gaan ervan uit dat de vraag naar goedkope woningen afneemt, maar dat betwijfel ik. Het belangrijkste is dat corporaties zich de vraag stellen waartoe zij op aarde zijn. Alleen als ze dat doen, komt het goed.”

De onderzoeksresultaten van bureau roAg. De bedragen zijn huurprijzen per maand. GRAPHIC DE LIMBURGER

Meer lezen?

Nieuwe actie: Één jaar toegang tot alle Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Daarmee lees je dagelijks meer dan 100 nieuwe Plus-artikelen op onze site & app. Of kies voor een van onze andere abonnementen.

Ik word digitaal abonnee