Onderzoek naar uitstoot fijnstof veehouderij

Print
Onderzoek naar uitstoot fijnstof veehouderij

Foto ter illustratie. Afbeelding: Archief ANP

De provincie laat een grootscheeps onderzoek uitvoeren naar de uitstoot van fijnstof door de intensieve veehouderij. De Universiteit van Utrecht gaat meten in de gemeente Nederweert.

Nederweert telt het hoogste aantal overschrijdingen van de Europese  fijnstofnorm nabij kippenbedrijven van het land. De uitkomsten van het onderzoek kunnen van invloed zijn voor de discussie over de intensieve veehouderij in de hele provincie

Meetapparatuur
Het onderzoek kost 55.000 euro. Ook het ISSEP, een soort Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) van Wallonië,  neemt er aan deel. Het ISSEP beschikt over geavanceerde meetapparatuur. Het voorstel komt binnenkort in het college van Gedeputeerde Staten aan de orde. Het onderzoek van enkele maanden start in juni of juli. Tijdens de koudere periode wordt opnieuw gemeten.

Stofdeeltjes
Het onderzoek spitst zich onder meer toe op de invloed van de veehouderij bij de vorming van zogeheten secundair fijnstof. Die kleine stofdeeltjes kunnen zich over grote afstanden verspreiden en dragen volgens sommige onderzoeken bij aan de luchtverontreiniging tot in de Randstad toe. Het vermoeden bestaat dat ammoniak uit dierlijke mest een rol speelt bij de vorming van dat  fijnstof, stelt hoogleraar milieuepidemiologie Dick Heederik van de Universiteit van Utrecht.

Gezondheid
Het vorig jaar verschenen RIVM-onderzoek dat een relatie legt tussen intensieve veehouderij en gezondheid vormt de aanleiding voor  het onderzoek. Gedeputeerde Daan Prevoo (SP) verwacht dat de uitkomsten ervan gaan helpen in de discussie over de intensieve veehouderij. In de Limburgse Peelregio dringen bezorgde omwonenden en bewonersgroepen al langer aan op maatregelen tegen onder meer stank en uitstoot van fijnstof van de veehouderij.

,,Als overheid kun je je verantwoordelijkheid nemen als je ook de feiten kent en weet aan welke knoppen je kunt draaien. Voor mijn gevoel zitten we teveel in de contramine en dreigen we blind te worden voor de oplossingen.’’ Volgens Prevoo heeft hij recent met collega-gedeputeerde Hubert Mackus (CDA) afgesproken te bekijken wat op korte en langere termijn mogelijk is om de  leefbaarheid en de luchtkwaliteit op het platteland te verbeteren. ,,Bij het zoeken naar oplossingen moeten we  ook kijken naar de belangen van de agrarische ondernemer.’’

Lees meer over het onderwerp in de krant van vrijdag in aflevering 4 van de serie over de lusten en lasten van de intensieve veehouderij.