Solar: buurt krijgt grotendeels gelijk

Print
Solar: buurt krijgt grotendeels gelijk

Afbeelding: John Peters

Moethagen-Hertenpael - De bewoners van De Weerd in Roermond hebben voor het grootste deel gelijk gekregen van de rechter in hun bezwaren tegen het Solarfestival. De buurt is naar de rechter gestapt omdat ze het niet eens is met een aantal zaken in de vergunning die de gemeente heeft verleend. Het gaat in dit geval om de vergunning voor de editie van 2015.

De rechter oordeelt dat de gemeente ten onrechte niet kijkt naar de geluidsoverlast ìn woningen. Roermond houdt 75 decibel aan als maximale geluidsoverlast op de buitengevel. Oude woningen kunnen echter zo slecht geisoleerd zijn dat binnen de norm van 50 decibel toch overschreden wordt. Dat heeft de gemeente niet gecontroleerd. Ze zal nu of daadwerkelijk binnen in woningen moeten meten of de belasting van 75 decibel naar beneden bij moeten stellen.

Meer meten
De gemeente moet voortaan ook het geluid per minuut meten en niet per vijf minuten, zoals nu gebeurt. In dat laatste geval worden pieken er sneller ‘uitgemiddeld’ en worden minder overschrijdingen geconstateerd, waarvoor Solar dwangsommen moet betalen.  

Een belangrijke ‘winst’ voor de buurt is de eindtijd van het feest op de Solarcamping. Dat gaat tot half twee ’s nachts door, waarmee de gemeente afwijkt van provinciale richtlijnen. Omdat ze die afwijking in 2015 niet heeft gemotiveerd, krijgt de buurt vooralsnog gelijk.  

Lees ook: Het geruzie om Solarfestival gaat door

Geschreeuw
Datzelfde geldt voor klachten over geschreeuw van campinggasten, die de gemeente niet als geluidsoverlast meetelt. De gemeente zal moeten aangeven hoe ze die overlast zoveel mogelijk denkt te voorkomen. Een andere optie is tegemoet te komen aan de wens van de buurt om meer afstand tussen camping en woningen aan te houden.

Roermond moet zich nu opnieuw buigen over de bezwaren en zal een aantal zaken beter moeten motiveren. Of het louter bij een betere onderbouwing kan blijven, is nog maar de vraag. De uitspraak zal hoogstwaarschijnlijk ook consequenties hebben voor de vergunning die dit jaar verleend wordt. In die zin dat Solar zich aan strengere regels zal moeten houden.