Oproep: 'Boycot de PVV bij Limburgse gemeenteraden'

Ad Knotter, Sjaak Koenis en Hans Wansink tijdens het debat over Populisme vloek of zegen.© Ermindo Armino

De PVV zou op lokaal niveau moeten worden geboycot en buitengesloten, net zoals dat momenteel in Den Haag gebeurt. Politieke partijen in Maastricht en omstreken zouden moeten verhinderen dat de PVV in Zuid-Limburg in de gemeenteraden komt of dat ze later mee gaan regeren.

Sjors van Beek

Die oproep doet historicus Ad Knotter, directeur van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Maastricht.

Niet wenselijk"De PVV heeft antidemocratische en racistische standpunten en maakt onderscheid op grond van afkomst. Wat mij betreft is het volkomen terecht als politieke partijen die PVV dus niet betrekken bij beleidsvorming, zoals nu in Den Haag gebeurt. Hier ligt ook een taak voor democraten in Maastricht en omgeving. Het is gewoon niet wenselijk dat deze partij in de raad van bijvoorbeeld Maastricht komt”, aldus Knotter.

PopulismeHij deed zijn uitlatingen zondagmiddag tijdens een debat in Maastricht over de vraag: ‘Populisme, vloek of zegen?’, georganiseerd door het LGOG (Limburgs Geschied en Oudheidkundig Genootschap). Met name de SP zou in de Oostelijke Mijnstreek, waar de PVV zeer sterk is vertegenwoordigd, een taak hebben om Wilders en de zijnen de voet dwars te zetten, vindt Knotter. ,,Zo’n cordon sanitaire werkt, kijk maar hoe het het Vlaams Blok in België is vergaan”, aldus de historicus.

Andere sprekers op het debat waren Volkskrant-journalist Hans Wansink en filosoof Sjaak Koenis.

Maandag in De Limburger een uitgebreid verslag.