Waterschap al bezig met stresstest wateroverlast

Print
Waterschap al bezig met stresstest wateroverlast

Afbeelding: De Limburger

Gemeenten en waterschappen moeten voor 2023 een gestandaardiseerde stresstest voor wateroverlast uitvoeren. Waterschap Limburg staat positief tegen de stresstest.

Het waterschap stelt dat het reeds was begonnen met het uitvoeren van een stresstest voor een aantal beken. Daaronder de Tungelroyse Beek en de Pepinusbeek. De komende drie-vier jaar neemt het waterschap ook andere waterlopen onder de loep.

Extreme regenval
Door de stresstest krijgen overheden, bedrijfsleven en particulieren een goed inzicht in de kwetsbaarheid van hun omgeving voor wateroverlast ten gevolge van extreme regenval. In met name Noord- en Midden-Limburg bleek afgelopen jaar die kwetsbaarheid toen door hevige hoosbuien in juni flinke schade ontstond aan landbouwgewassen.

Advies
Op basis van de stresstest worden keuzes gemaakt over het nemen van maatregelen om de gevolgen van hoosbuien en/of langdurige regenval die in de nabije toekomst door de klimaatverandering vaker zullen voorkomen, te beperken. Hiervoor pleit de Adviescommissie Water (AcW) in haar advies aan de minister van Infrastructuur en Milieu. 

Meer over de stresstest in De Limburger van vrijdag.

Volg nieuws uit jouw gemeente via Facebook

De Limburger heeft voor alle 31 gemeenten een eigen Facebookgroep met het laatste plaatselijke nieuws.

> Neem een kijkje