Politie haalt bakzeil in ontslagzaak Limburgse agent

© Archief ANP

De Roermondse politieman die projectontwikkelaar Piet van Pol van vertrouwelijke informatie voorzag, had niet ontslagen mogen worden.

Hans Goossen

Dat oordeel heeft de Centrale Raad van Beroep vrijdag geveld. De raad volgt daarmee de uitspraak van november vorig jaar van de Maastrichtse rechtbank die strafontslag ook een te zwaar middel achtte. De politieleiding ging tegen die uitspraak in beroep.

OpgelichtDe politieman, destijds teamleider zware criminaliteit, deed in 2012 op verzoek van Van Pol navraag naar enkele zakenpartners. De projectontwikkelaar, een bekende van de politieman, vreesde dat hij was opgelicht bij een investering van vier ton in Duitse vastgoedprojecten.

CorruptieonderzoekDe kwestie kwam in 2013 aan het licht tijdens het corruptieonderzoek rond Van Pol en de Roermondse oud-wethouder Jos van Rey. De recherche stuitte daarbij op aanwijzingen dat de projectontwikkelaar beschikte over vertrouwelijke info.

OnredelijkDat de politieman door het verstrekken van die informatie aan de projectontwikkelaar zijn ambtsgeheim heeft geschonden, staat voor de Raad van Beroep buiten kijf. De raad noemt strafontslag echter een onredelijk zware maatregel. De inspecteur had geen verkeerde bedoelingen met het verschaffen van de info en Van Pol is daardoor ook niet bevoordeeld. In afwachting van de uitkomst van het beroep nam de politieleiding alvast een nieuwe disciplinaire maatregel: voorwaardelijk ontslag met een proeftijd van twee jaar. Ook die maatregel ging de politieman te ver, maar de Raad van Beroep oordeelt dat die straf wél door de beugel kon.

VerheugdOmdat het voorwaardelijke met terugwerkende kracht ingaat op mei 2014, is de proeftijd verstreken. De Roermondenaar reageert verheugd op de uitspraak. "Ik wilde niet de boeken ingaan als die politieman die ontslagen is."

Een daadwerkelijke terugkeer bij de politie lijkt overigens onwaarschijnlijk. Dat betekent dat onderhandelingen over een afvloeiingsregeling zullen volgen.Voor de politieman is de kous daarmee overigens niet af. De schending ambtsgeheim wordt ook strafrechtelijk onderzocht. Daarnaast wordt hij verdacht van het vervalsen van twee processen-verbaal. Of het tot een rechtszaak komt, moet nog blijken.