Maasoever bij Broekhuizen op instorten

Print
Maasoever bij Broekhuizen op instorten

Afbeelding: Laurens Eggen

De Maasoever in Broekhuizerweerd brokkelt deels af. Een definitieve oplossing laat op zich wachten. Want de beschermde oeverzwaluw broedt daar waar de golven nu vrij spel hebben.

Het pad langs de Maasoever ter hoogte van de voormalige kleiwinning in Broekhuizenweerd wordt deels weggeslagen door de golven van de rivier. 

Ongestoord broeden
Buurtbewoners en de dorpsraad Broekhuizen/Broekhuizenvorst hebben al weken geleden bij Rijkswaterstaat aan de bel getrokken. 
Maar een definitieve oplossing komt er voorlopig niet vanwege de beschermde oeverzwaluw die hier zit. De vogel mag tijdens het broeden niet gestoord worden. 

Echter: als Rijkswaterstaat niet snel ingrijpt, stort een deel van de dijk met daarop het struinpad tussen het voetveer van Arcen en strandpaviljoen Hoëg in, zegt zowel de dorpsraad als buurtbewoner Twan Hoeijmakers. "Vraag me niet waarom, maar op een stuk van zo’n dertig tot veertig meter zijn hier de Maaskeien van de oever gehaald. Daardoor heeft het water vrij spel. Als er een schip voorbij vaart, slaan de golven grote stukken grond weg."

Wandelpad
"Er hoeft nog maar weinig te gebeuren, of er wordt een stuk van het wandelpad weggeslagen. Je moet er toch niet aan denken dat er dan net mensen lopen. Die wandelaars vallen dan zomaar een stuk naar beneden.” Ook volgens de dorpsraad is hier sprake van een gevaarlijke situatie en moeten er snel (nood)maatregelen komen. 

Rijkswaterstaat is het met dat laatste eens, stelt een woordvoerder. "We hebben de plek al gecontroleerd. Uit voorzorg zijn er borden neergezet en afzetlinten gespannen, zodat wandelaars het pad voorlopig even niet gebruiken. De Maasoever is hier inderdaad flink aan het afkalven. Er moet ingegrepen worden om de afscheiding tussen de Maas en de natuurplassen Broekhuizerweerd in stand te houden. Die plassen liggen achter de afscheiding.” 

Stenen
Rijkswaterstaat zal volgende week stenen ter hoogte van het afgebrokkelde stuk oever in de Maas gooien om te voorkomen dat de golven hier nog meer grond wegslaan. Ook wordt gedacht aan een tijdelijke snelheidsbeperking voor de schepen. Wanneer de oever helemaal wordt hersteld, is niet duidelijk. dat ligt aan de broedende oeverzwaluw.