Frustratie bij rechercheteam: 'Kreet van moeder gaat door merg en been'

© Robert Muts

"De kreet van de moeder op het moment dat haar kind dood wordt gevonden, gaat je door merg en been." Voorlichter Leo Eummelen van de politie in Heerlen maakte dit verschrikkelijke moment mee toen het lichaam van de 11-jarige Nicky Verstappen na een grote zoektocht op 11 augustus op de Brunssummerheide werd aangetroffen.

Redactie

Een zedenmisdrijf. Er werd meteen een recherchebijstandsteamvan 25 man geformeerd. Maar begin november liep het onderzoek tot grote frustratie van veel rechercheurs dood.

GevoeligEen gesprek met de bij het onderzoek betrokken rechercheurs ligt gevoelig, zegt Eummelen. "Toegeven dat het aan je vreet ligt moeilijk." En zelf heeft hij het er ook moeilijk mee dat de zaak is vastgelopen,al staat hij als voorlichter wat meer op afstand. "Vooraf had ik er geld op gezet dat we de dader zouden vinden De rechercheurs waren zeer vastberaden: ’Die moord lossen we op'. Dat krijg je bij een moord op een kind. Zat van die rechercheurs hebben zelf jongens van die leeftijd thuis."

Volgens Eummelen is er maar zelden een onderzoek geweest waarvoor zoveel mediabelangstelling was en waarvoor zoveel werk werd verricht. Nicky Verstappen was op kamp in de Heikop met 36 andere kinderen uit Heibloem en vijftien begeleiders. Ze moesten allemaal worden gehoord als getuige, sommige begeleiders zelfs vier tot vijf keer. Die verhoren waren extra moeilijk omdat er een mogelijke verdachte tussen de begeleiders zat. "Je moet niet te veel informatie prijsgeven."

AanknopingspuntenNa de hoopvolle start liep het onderzoek toch langzaamaan vast. "Je voelt het tussen je vingers wegglippen", zoals Eummelen het verwoordt. "Bij het onderzoek naar een misdrijf begin je heel breed. En naarmate er meer informatie binnenkomt, sla je op een gegeven moment een bepaalde richting in. In de zaak van Nicky Verstappen kon dat niet. We hadden een hele oceaan en bleven maar netten uitwerpen in de hoop dat er iets in zou zitten. Maar er kwamen geen nieuwe aanwijzingen."

"Natuurlijk deden er gigantisch veel geruchten de ronde in Heibloem. Die kenden wij. Er werden ook namen genoemd in Heibloem. Maar wij moeten uitgaan van feiten en omstandigheden", zegt Eummelen. "En voordat je iemand hard kan aanpakken, moet je wel eerst heel clean bekijken of dat juridisch kan." In het onderzoek-Verstappen kon dat dus niet.

FrustratiesEummelen: "De dader kan uit Heibloem bloem komen, maar het kan net zo goed een toevallige voorbijganger zijn geweest. Ik moet dat wel zeggen, want we hebben geen enkele aanwijzing." Naarmate het onderzoek verder vastliep, groeide ook de frustratie in het rechercheteam. "Bij de werkbesprekingen ’s ochtends werden de discussiesheviger en vinniger. ’Hebben we het wel goed gedaan daan'. Rechercheurs draaiden de knop niet om als ze naar huis gingen, ze bleven malen. Soms zetten ze wat op papier en kwamen daar ’s ochtends mee. Maar de leiding besliste over de strategie."

Uiteindelijk vervloog alle hoop. Een buurtonderzoek in Heibloem leverde niets op. Het doorzoeken van negen auto’s van inwoners van die plaats en van nog vier bezoekers van de Heikop evenmin. Het tv-programma Opsporing Verzocht kon het onderzoek ook geen nieuw leven inblazen. En toen de dna-sporen op het lijk van Nicky eind oktober onbruikbaar bleken, werd het rechercheteam ontbonden. Vele vragen bleven onbeantwoord.

VerwijtenPolitiechef Math Schaepkens maakte zichzelf begin november publiekelijk een verwijt. Als we meteen uit waren gegaan van een misdrijf en niet eerst van een gewone vermissing was Nicky een dag eerder gevonden en was het dna-materiaal wel bruikbaar geweest, verklaarde Schaepkens. Dan was de dader misschien wel op te sporen geweest.

Maar Eummelen neemt de politiechef in bescherming. "Achteraf ontstaan altijd twijfels. De melding was aanvankelijk dat Nicky was weggelopen Je zou elke week een groot onderzoek moeten starten als je bij iedere melding van een vermissing van een misdrijf uitgaat. We hebben elke steen drie keer omgedraaid. Maar op een gegeven moment moet je erkennen dat je er niet uitkomt. Al zijn er nog steeds rechercheurs die zeggen dat de zaak wordt opgelost."