Wethouder Leudal handelde integer: klacht ongegrond

Print
Wethouder Leudal handelde integer: klacht ongegrond

Afbeelding: John Peters

Wethouder Arno Walraven van Leudal (Samen Verder) ging niet over de schreef in de manier waarop handhavend is opgetreden tegen bustour- en taxibedrijf Horn Tours.

De klacht van dit bedrijf dat Walraven zich schuldig zou hebben gemaakt aan machtsmisbruik en aan het ronselen van stemmen, zijn volgens onderzoekbureau BING ongegrond. Er komt dan ook geen vervolgonderzoek, laat burgemeester Arno Verhoeven weten.

Horn Tours klaagde in januari bij de burgemeester over de manier waarop Walraven zich persoonlijk heeft bemoeid met de vergunningen van het bedrijf en enkele handhavingsacties. Het bedrijf stelde onder andere dat Walraven omwonenden heeft aangezet klachten in te dienen over het bedrijf. Ook zou hij ambtenaren onder druk hebben gezet om in actie te komen tegen overtredingen.

Verhoeven besloot daarop tot een vooronderzoek, waarin wordt bekeken of er reden is voor een diepgaander onderzoek.