Bing adviseerde nader onderzoek naar wethouder Leudal

© John Peters

Als het aan onderzoeksbureau BING had gelegen, was er nader onderzoek gekomen naar aantijgingen rond wethouder Walraven van Leudal. Dit staat haaks op de verklaring die burgemeester Verhoeven over de kwestie naar buiten bracht.

Sjors van Beek en Kitty Borghouts

Walraven werd begin dit jaar door taxibedrijf Horn Tours beschuldigd van machtsmisbruik en willekeur rond vergunninghandhaving. Verhoeven liet BING vervolgens een vooronderzoek doen. Toen dat klaar was, verklaarde Verhoeven, zonder het BING-rapport vrij te geven, dat ‘geen van de aantijgingen bewezen zijn’. Een nader feitenonderzoek was volgens hem niet nodig.

Andere conclusiesUit documenten, verkregen na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur, blijkt dat BING andere conclusies trok. Op basis van het vooronderzoek kon BING ‘niet vaststellen of er (oneigenlijke) druk was uitgeoefend op de ambtelijke organisatie c.q. individuele ambtenaren’.

BING schreef: ‘Een vervolg op het vooronderzoek in de vorm van interviews met andere betrokken ambtenaren (…) kan hierover mogelijk meer informatie verschaffen. In onze optiek behoeft dit punt nadere aandacht. Wanneer binnen de ambtelijke organisatie het gevoel leeft dat de wethouder druk op ambtenaren uitoefent c.q. een bepaalde (oneigenlijke) sturing oplegt, kan dit – afhankelijk van de feiten en omstandigheden – duiden op vooringenomen handelen en/of op misbruik van bevoegdheid’

Verder onderzoekOok viel volgens BING ‘op basis van het vooronderzoek niet te beoordelen of er sprake is van willekeur’. Het zou volgens de onderzoekers ‘breder onderzoek vergen om vast te stellen of in vergelijkbare gevallen anders of niet wordt gehandhaafd’. Dat bredere onderzoek is volgens de burgemeester echter niet nodig

Burgemeester Verhoeven laat via een woordvoerster weten dat hij naar eer en geweten een conclusie heeft getrokken. "Als de gemeenteraad er anders over denkt, hoor ik dat van hen wel". Dinsdagavond beslist de raad of het BING-rapport openbaar kan worden.

Meer lezen?

Nieuwe actie: Één jaar toegang tot alle Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Daarmee lees je dagelijks meer dan 100 nieuwe Plus-artikelen op onze site & app. Of kies voor een van onze andere abonnementen.

Ik word digitaal abonnee