Sittard-Geleen worstelt met miljoenentekort

© iStock

De gemeente Sittard-Geleen heeft 2016 afgesloten met een tekort van 1,3 miljoen euro.

Erwin Schmidt

Om 2017 goed door te komen moet bovendien nog dekking worden gevonden voor een tekort van 7,3 miljoen euro dat oploopt tot 17,3 miljoen euro in 2018. Dat blijkt uit de Jaarstukken 2016 en de Kaderbrief 2017.

LastenverhogingDe gemeenteraad moet zich in juli buigen over voorstellen om de tekorten te dekken. Het college van B en W denkt aan mogelijke lastenverhoging in 2018 en het uitstellen van geplande investeringen. Ook wordt ‘incidenteel’ 15,5 miljoen euro uit reservepotjes gehaald.

Verder wil Sittard-Geleen het Rijk vragen extra bij te springen om de tekorten op het sociaal domein te helpen dekken. Ook willen B en W opnieuw bespreken of de provincie aandelen Enexis van de gemeente wil kopen, waarmee de stad miljoenen in kas zou kunnen krijgen.

BezuinigenOmdat de Provincie Limburg eist dat vanaf 2019 tekorten van Sittard-Geleen structureel worden afgedekt, heeft de gemeente laten onderzoeken op welke gebieden er meer geld wordt uitgegeven dan bij vergelijkbare gemeenten. Daaruit blijkt dat dit gebeurt op gebied van parkeren (te lage tarieven), sport (subsidie aan drie zwembaden), dienstverlening, bestuurlijke ondersteuning en cultuur (museum en podia). B en W stellen voor hierop totaal 7 miljoen euro structureel te gaan bezuinigen.

Meer dan 100.000 inwonersOm als centrumgemeente op de lange termijn (na 2020) goed te blijven functioneren is het nodig dat Sittard-Geleen meer dan 100.000 inwoners krijgt, zodat hogere Rijksbedragen naar de stad vloeien, onderstreept het stadsbestuur. Op dit moment wonen er ruim 93.000 mensen in Sittard-Geleen.