Reacties op fusieplannen Heerlen-Landgraaf overwegend positief

© De Limburger

Er zijn 910 zienswijzen ingediend met betrekking tot de fusie tussen Heerlen en Landgraaf.

Jule Peeters

Inwoners, verenigingen en bedrijven hadden tot afgelopen woensdag de tijd om te reageren op het ontwerp voor de herindeling.

PositiefVan alle zienswijzen kwamen 630 stuks, een ruime meerderheid, uit Landgraaf. Opvallend is dan ook dat van het totaal 55 procent van de zienswijzen een positieve lading heeft. Dit terwijl de gemeente Landgraaf zich tot op heden met hand en tand verzet tegen de fusie met Heerlen.

DubbelVan alle inzenders reageert 44 procent negatief. Een procent staat er neutraal tegenover. De provincie merkt wel op dat er een aantal dubbele zienswijzen tussen zitten, daarvan moet nog beoordeeld worden of ze wel geldig zijn. En het kan zijn dat er per post nog reacties binnen komen.

BijeenkomstDe zienswijzen worden de komende weken bekeken en uiteindelijk verwerkt door het provinciebestuur in een definitief herindelingsadvies waar Provinciale Staten uiteindelijk over moeten beslissen. Dinsdag houdt de politiek in Landgraaf een bijeenkomst waar inwoners en organisaties kunnen inspreken. Twee dagen later gebeurt dat in Heerlen. Provinciale Staten nemen vervolgens op 6 juli een besluit.