Crisisjaar kost Daelzicht vier miljoen euro

Print
Crisisjaar kost Daelzicht vier miljoen euro

Het hoofdkantoor van Daelzicht in Heel Afbeelding: Jeroen Kuit

Daelzicht heeft over 2016 een verlies gedraaid van zo’n vier miljoen euro. Dat is het prijskaartje dat de instelling, die verspreid over heel Limburg aan zo’n tweeduizend gehandicapten zorg verleent, moet betalen voor een roerig jaar.

Extra bezuinigingsmaatregelen zullen er niet komen vanwege het slechte resultaat van 2016, laat de kersverse Daelzichtbestuurder Peter Muijen desgevraagd weten. De rode cijfers zijn volgens hem te wijten aan een optelsom van eenmalige tegenvallers. Denk bijvoorbeeld aan de twee onderzoeken die Daelzicht noodgedwongen liet uitvoeren. Een daarvan onderzocht of er bij de instelling sprake was van vermeende fraude, het andere onderzoek focuste op een vermeende angstcultuur onder het personeel. Uiteindelijk bleek uit de onderzoeken dat er juridisch geen sprake was van fraude en dat er geen angstcultuur was, maar wel dat er veel zaken mis waren bij de instelling. Wat de onderzoeken exact hebben gekost, wil Daelzicht niet bekend maken.

Diep in de buidel
Naast de onderzoeken moest de zorginstelling uit Heel ook flink in de buidel tasten om de bestuurlijke top te kunnen betalen. Nadat zowel Jenny Buijks als Jan Valkenborgh waren afgetreden, kwam interim-bestuurder Nettie Saarloos aan het roer van de instelling te staan. Saarloos kreeg in 2016, waarin ze 6,5 maand voor Daelzicht werkte, een vergoeding van 147.240 euro. Tegelijkertijd stonden de eerder opgestapte raad van bestuursleden wel nog op de loonlijst. Valkenborgh stopte in juli, Buijks kreeg tot medio december doorbetaald. Zo kreeg zij 179.873 euro aan salaris. Valkenborgh kreeg uiteindelijk over 2016 115.645 euro van de zorginstelling. Bovenop hun salaris kregen beide opgestapte bestuursleden ook een vertrekpremie mee. Zo ontving Valkenborgh nog 174.376 euro en Buijks 180.097 euro.

Uitzonderingen
Het ministerie van Binnenlandse Zaken laat weten dat in het kader van de Wet normering topinkomens (Wnt) de maximale ontslagvergoeding 75.000 euro is, maar daar zijn enkele uitzonderingen op. In het geval van de twee opgestapte Daelzichtbestuurders lagen er nog eerder gemaakte salarisafspraken uit 2010 die nog vallen onder een speciale overgangsregeling, waardoor hun afvloeiingsregeling hoger mag zijn dan de wettelijk vastgestelde 75.000 euro. De advocaat van Buijks en Valkenborgh, Peter Schouten, stelt dat ‘gewoon is doorbetaald conform de arbeidsovereenkomst van zijn cliënten’. Verder geeft hij geen inhoudelijk commentaar.

Jammer
De nieuwe Daelzichtbestuurder Peter Muijen laat weten omwille van de privacy van zijn voorgangers geen uitspraken te doen over de vergoeding die zij in 2016 hebben ontvangen van Daelzicht. In zijn algemeenheid stelt hij wel dat elke euro zorggeld die niet direct aan zorg wordt uitgegeven, erg jammer is. Muijen is, ondanks de financiële tegenvaller van 2016, positief over de toekomst van Daelzicht. “Alles bij elkaar heeft het ons een hoop gekost, maar 2016 heeft ons ook weer verder gebracht. Maar of dit dan uiteindelijk vier miljoen waard is geweest, wil en kan ik niet beantwoorden.”