Nieuw gebouw voor Heerlense basisschool

© iStock

Basisschool Tarcisius in de Heerlense wijk Aarveld krijgt een nieuw gebouw. Het huidige uit de jaren vijftig is verouderd.

Nick Bruls

De school aan de Aarweg is ook te klein. Al jaren maakt ze gebruik van een dependance een paar straten verderop.

Nieuwe schoolDaarom is besloten het huidige onderkomen te slopen en op dezelfde plek een nieuwe school te bouwen. Daarin is eveneens plaats voor een peuterspeelzaal en een buitenschoolse- en kinderopvang.

Een knelpunt vormt nog het verkeer, met name het halen en brengen van de kinderen in de smalle straten van de wijk. Hoe dat probleem wordt getackeld, is nog onduidelijk. Omwonenden krijgen in ieder geval inspraak.

GemeenteraadNog dit jaar worden de plannen door gemeente en schoolbestuur Innovo uitgewerkt en voorbereid. Ook wordt gezocht naar een geschikte locatie voor de lessen zolang er gebouwd wordt. Als de plannen eenmaal door de gemeenteraad zijn goedgekeurd, wordt naar verwachting in 2018 gestart met de bouw en wordt de nieuwe school medio 2019 in gebruik genomen.