DENK wil fonds voor slachtoffers van 'mediageweld'

© ANP/Martijn Beekman

Selçuk Öztürk van politieke beweging DENK wil een fonds voor ‘slachtoffers van mediageweld’. Het Tweede Kamerlid doelt daarmee op lokale politici die ten onrechte negatief in de pers zijn verschenen.

Marco van Kampen

De Roermondenaar zegt op dit moment bezig te zijn met het voorbereiden van een motie die een dergelijk initiatief mogelijk maakt.

Ernstige schade"Soms worden gemeenteraads- of Statenleden door journalisten valselijk beschuldigd of ten onrechte beticht van zaken die hen ernstige schade toebrengen. Een gang naar de rechter is dan vaak geen optie omdat ze simpelweg niet beschikken over de financiele middelen. Naar de rechter stappen kan, inclusief advocatenkosten, zomaar 10.000 euro kosten. Welk raadslid betaalt zo’n bedrag? Een fonds kan dan soelaas bieden."

Öztürk heeft ook al een idee wie er aan zo'n fonds bij moet dragen. "Je kunt denken aan crowdfunding, maar ik kijk ook nadrukkelijk naar de VNG en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Voor het beveiligen van politici bestaat ook een fonds, waarom zou dat voor mediageweld dan niet kunnen gelden? Op dit moment ben ik op zoek naar voldoende draagvlak. We hopen met DENK snel een motie te kunnen indienen."

Grens overschrijdenÖztürk is niet bang dat zijn plan een inbreuk is op de journalistieke vrijheid in Nederland. "Elke journalist mag schrijven wat hij wil. Dit gaat enkel en alleen over degenen die de grenzen overschrijden."

Öztürk was onlangs zelf nog slachtoffer van, zoals hij het noemt, ‘mediageweld’. NRC Handelsblad publiceerde een artikel over twee zorginstellingen waarbij ook Öztürk betrokken was. Hij werd beticht van laakbaar handelen bij financiele transacties. De Raad van Journalistiek oordeelde dat de koppen boven het verhaal onjuist waren. Nu sleept Öztürk de betreffende journalist voor de rechter vanwege de geleden imagoschade en financiele schade.