Corporatie bouwt 200 nieuwe woningen in Venlo, Blerick en Arcen

Impressie van één van de bouwlocaties: de Rummerkampstraat in Venlo.© Woonwenz

Woningstichting Woonwenz uit Venlo investeert dit jaar en volgend jaar voor 36 miljoen in woningbouw.

Harry Lücker

In totaal worden er op tien locaties 200 woningen gebouwd.

LeegstandDe plannen voorzien ook in woningbouw voor plekken die al langere tijd leegliggen. Het gaat daarbij om De Wal in Arcen en de Dautzenbergstraat in Blerick. In Venlo wordt gebouwd in de Rummerkampstraat, de Adelborstenstraat en het gebied de Ruit. Woowenz heeft voor deze locaties deze maand de bouwvergunning aangevraagd.