Brabo-boer niet welkom in Limburg

© Istock

Strenge regels in Brabant doen Limburg vrezen dat boeren de provinciegrens oversteken. Maar hier zijn hun varkens en kippen niet meer welkom.

Jan Hensels

De provincie Limburg wil dat de grenzen dichtgaan voor Brabantse boeren die met hun varkens of kippen naar Limburg willen verkassen. Omdat de provincie Brabant veeboeren veel strengere regels oplegt, en die nog wil aanscherpen, vreest Limburg dat veel Brabantse veehouders zich hier willen gaan vestigen, waardoor het aantal dieren hier groeit.

OntwikkelingsmogelijkhedenDat kan leiden tot een toename van de stankoverlast, meer ammoniakuitstoot en meer fijnstof in Limburg. Tevens kan het, volgens het provinciebestuur, ten koste kan gaan van de ontwikkelingsmogelijkheden van Limburgse boeren. Bovendien, zo stelt gedeputeerde Hubert Mackus (CDA, Landbouw), komt het draagvlak voor de intensieve veehouderij in Limburg verder onder druk te staan.

WaterbedeffectBrabantse veeboeren hebben al een tijdje te maken met strengere regels dan in andere provincies. Nu Brabant, als enige provincie, overweegt om in veedichte regio’s te gaan sturen op aantallen dieren, verwachten Gedeputeerde Staten van Limburg een waterbedeffect richting deze provincie. Daarom heeft het Interprovinciaal Overleg donderdag een brief gestuurd naar staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) waarin erop wordt aangedrongen om Limburg los te koppelen van Brabant waar het gaat om het verplaatsen van dierrechten in de intensieve veehouderij.

Grens op slotZuidoost-Brabant en de westkant van Noord- en Midden-Limburg zijn nu één regio op het gebied van dierrechten. Daardoor kunnen Brabantse boeren met hun varkens en kippen naar Limburg verhuizen. Door een scheiding daarin aan te brengen gaat feitelijk de grens van Limburg op slot voor Brabantse veehouders die met hun varkens of kippen naar Limburg willen verkassen om het strengere Brabantse beleid te ontvluchten. Veeboeren uit andere provincies konden al niet naar Limburg.

Schone techniekenLimburg denkt dat het sturen op dieraantallen, zoals Brabant voorstaat, geen wezenlijke bijdrage levert aan het verminderen van overlast door de veehouderij. Limburg verwacht meer van het versnellen van de invoering van schone technieken in stallen. Mackus vindt dat de Limburgse aanpak, die uitgaat van overleg tussen agrarische sector, bestuur en milieugroeperingen de voorkeur heeft boven de Brabantse aanpak waar sprake is van veel polarisatie.De gezamenlijke provincies pleiten er bij Van Dam verder voor dat zij meer instrumenten krijgen om juist te komen tot een verdere verduurzaming van de intensieve veehouderij.

Zeer reëelDe kans dat Brabantse veeboeren zullen uitwijken naar Limburg achten deskundigen bij de Brabantse agrarische belangenorganisatie ZLTO en meerdere boeren in Brabant zeer reëel. Alleen de mate waarin dat gaat gebeuren, vinden zij lastig te voorspellen.