Aanvalsplan tegen dreigend Limburgs personeelstekort

© ANP

De groei van de Limburgse economie wordt op termijn bedreigd door grote personeelstekorten. Om dat te voorkomen start de Universiteit Maastricht in samenwerking met de provincie Limburg een langjarig miljoenenproject om de arbeidsdeelname van de Limburgers te vergroten.

Peter Kamps

Daarbij wordt ingezet op het voorkomen van vroegtijdige schooluitval, waardoor naar schatting 20.000 Limburgse jongeren een baan noch een uitkering hebben en daardoor verloren dreigen te gaan voor de arbeidsmarkt.

ProductiefOok beoogt het programma, genaamd 4Limburg, werkenden op oudere leeftijd arbeidsfit, vitaal en productief te houden, waardoor het verzuim in het Limburgse midden- en kleinbedrijf met een kwart moet verminderen .

Daarnaast behelst het actieplan ook het scheppen van 5000 banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt en de doorstroming van 5000 mensen uit de bijstand naar een participatiebaan in de buurt of de wijk.

Werklozen4Limburg heeft uitgerekend dat in Limburg maar liefst een op de vijf inwoners min of meer aan de kant staat. Het betreft werklozen, mensen in de bijstand, arbeidsongeschikten, jongeren die vroegtijdig van school zijn gegaan, mensen die aangewezen zijn op een baan in de sociale werkvoorziening, statushouders en zogeheten nuggers (mensen die werken noch een uitkering hebben).

4Limburg is een initiatief van vier hoogleraren van de UM, die op die manier willen bijdragen aan het verbeteren van de arbeidsparticipatie in Limburg. Die ligt chronisch beneden het landelijke gemiddelde. 4Limburg is geinspireerd op de Maastricht Studie, eveneens een initiatief van de UM dat door wetenschappelijk onderzoek de gezondheidssituatie van Limburgers wil verbeteren. Ook die bevindt zich beneden het landelijke gemiddelde.