Verbeterde aanpak rampenbestrijding en crisisbeheersing

De enorme brand op het terrein van Chemelot in december 2015.© Bjorn van der Velpen

De communicatie van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg was de afgelopen jaren onder de maat. Het oprichten van een veiligheidsbureau moet soelaas bieden.

Rik van Hulst

Veiligheidsregio Zuid-Limburg wil een veiligheidsbureau oprichten om de crisiscommunicatie te verbeteren. Die schoot namelijk de afgelopen jaren tekort, zo bleek onder andere tijdens incidenten als de Chemelot-ramp (2015), de stroomuitval in Maastricht (2015), de extreme weersomstandigheden tijdens Pinkpop en een schietincident in Hoensbroek (2014). Voor het bureau is acht fte nodig, plus een flexibele kracht. De kosten bedragen 890.000 euro.

Eén teamDe afgelopen tijd bezocht de Veiligheidsregio de achttien gemeenteraden in Zuid-Limburg om ruchtbaarheid aan het plan te geven. Gesproken werd over de ondermaatse operationele en bestuurlijke informatievoorziening.

Om dit aan te pakken, willen ze dat er één team verantwoordelijk is voor de coördinatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Voorheen lag deze taak bij de afzonderlijke diensten, zoals de brandweer en bevolkingszorg.

Te kwetsbaarVolgens Hoofd Bedrijfsvoering Marlies Goldsmits van de politie Zuid-Limburg is het veiligheidsbureau nodig om ‘een stevigere organisatie neer te zetten’. "In de huidige situatie zijn we te kwetsbaar. Met de komst van een veiligheidsbureau komt er meer continuïteit in de organisatie.”

Wat de functies bij het veiligheidsbureau precies zijn is nog onbekend, maar volgens Goldsmits heeft de invulling ervan betrekking op de crisiscommunicatie, informatiemanagement en training. Ook zou het bureau een directeur en een persvoorlichter krijgen.

Groen lichtNu het rondje langs de raden in Zuid-Limburg is gemaakt, staat het veiligheidsbureau volgende week vrijdag op de agenda van het algemeen bestuur. Goldsmits: "Als we groen licht krijgen van de raden, is het de bedoeling dat het centrum op 1 januari 2018 operationeel is.”