Initiatiefnemers sportpark Neer betwisten cijfers

Vrijwilligers aan het werk op sportpark Neer. © John Peters

De initiatiefnemers van Park Leudal Oost accepteren niet de conclusie van B&W dat het een onhaalbaar plan is. De gehanteerde cijfers kloppen volgens hen niet.

Kitty Borghouts

Het college concludeerde vorige week dat een investering van 5,5 miljoen euro in sportpark ’t Ligteveld in Neer, waar tal van verenigingen zouden gaan samenwerken, ‘financieel en maatschappelijk niet verantwoord’ is.

UitgangspuntEen van de argumenten is dat het plan niet bijdraagt aan de bezuinigingstaakstelling die er ligt op het totaal van gemeentelijk vastgoed, terwijl dat wel een uitgangspunt was. Dat komt onder andere doordat er accommodaties achterblijven die geld blijven kosten en moeilijke te exploiteren zijn, motiveert het college.

Totaal verrastDe initiatiefnemers waren vorige week totaal verrast door die boodschap. Zij hebben zich afgelopen dagen verdiept in de cijfers en die laten doorrekenen door extern deskundigen. Die komen tot de conclusie dat doorgaan met Park Leudal Oost op langere termijn een besparing van minstens 1,6 miljoen euro oplevert op de exploitatielasten.

VraagtekensDe initiatiefnemers zetten verder vraagtekens bij het bedrag dat het college opvoert bij de post ‘huidige exploitatiekosten van de bestaande accommodaties’. Die post is plotseling “substantieel lager” dan in de berekeningen die tot voor kort aan de initiatiefnemers waren overhandigd.

De initiatiefgroep hoopt dat de gemeenteraad op 4 juli toch besluit om door te gaan met het burgerinitiatief, waarin inmiddels drie jaar van voorbereiding zitten. Donderdagavond komen de betrokken verenigingen bij elkaar om te bespreken hoe het verder moet.

VerontrustingIn de tussentijd hebben ook acht verenigingen in Roggel hun verontrusting uitgesproken over de gang van zaken rondom burgerinitiatieven in Leudal. In een brandbrief aan college van B&W en gemeenteraad stellen ze teleurgesteld te zijn dat niemand op het gemeentehuis serieus over hun plannen wil praten. De gemeente wil dat pas, stellen de verenigingen, als duidelijk is hoe het verder moet met het vastgoedbeleid. En dat kan anderhalf jaar duren.

De acht Roggelse verenigingen willen samenwerken en daarbij sportpark De Mössehook laten opknappen.