Kerkrade in actie tegen eenzaamheid

© ANP

De gemeente Kerkrade trekt de komende twee jaar drie ton uit om eenzaamheid onder haar inwoners aan te pakken.

Nick Bruls

Volgens een recent burgeronderzoek voelt 16 procent van de Kerkraadse bevolking zich soms of zelfs vaak alleen.

PrimeurHoewel de gemeente zegt dat jongeren niet worden vergeten gaat de aandacht in eerste instantie uit naar 65-plussers. Inwoners worden tijdens buurtbijeenkomsten (27 juni in de Pietershof en 29 juni in de Laethof, beide avonden om 19.00 uur) bijgepraat over de plannen.

De buurten Chevremont en Eygelshoven hebben de primeur binnen Kerkrade. De ervaringen die daar worden opgedaan, worden meegenomen in een aanpak gemeentebreed.

IsolementWethouder Leo Jongen (Wmo) laat weten dat eenzaamheid de afgelopen tijd vaak besproken is met de Seniorenraad. Volgens voorzitter Martin Simons van die raad, raken veel inwoners van Kerkrade in een sociaal isolement.