Ozb in Peel en Maas stijgt komend jaar iets minder hard

© iStock

De onroerendzaakbelasting (ozb) in Peel en Maas stijgt in 2018 niet met 2,5 maar 2 procent.

Pieternel Kellenaers

Het voornemen de ozb-stijging te temperen is eind vorig jaar al door wethouder Paul Sanders geuit maar is ook haalbaar, blijkt uit de woensdagmiddag gepresenteerde kadernota 2018. Vorig jaar steeg de ozb nog met 3 procent, dit jaar is dat beperkt tot 2,5 procent.

InfrastructuurHet college wil volgend jaar fors aan investeren in het onderhoud aan de infrastructuur, zo blijkt bovendien uit de kadernota. Bovendien zal de algemene reserve worden aangevuld van 4 miljoen tot ruim 6 miljoen euro in 2021.

ReservesDe reserves zijn de afgelopen jaren flink aangesproken vanwege onder meer de grote verbouwing van het gemeentehuis in Panningen en het opknappen van dorpskernen in bijvoorbeeld Meijel en Maasbree.

Nieuw sportparkVoor volgend jaar zijn uitgaven te verwachten voor een nieuw sportpark in Beringe voor voetbal-, tennis- en jeugdvereniging, de verbouwing van de Odaschool in Helden zodat de fuserende scholen de Pas en de Fontein er samen in passen, een nieuw schoolgebouw voor Meijel en het onderbrengen van De Springplank in het gemeenschapshuis van Koningslust. Bovendien zijn nog dorpsontwikkelingsvisies in wording die tot concrete voorstellen aan de gemeenteraad kunnen leiden.