'Speelkwartier voorbij na dodelijk ongeluk bij VenloStormt'

© De Limburger

© De Limburger

© De Limburger

thumbnail:
thumbnail:
thumbnail:

Bij VenloStormt is zaterdag Gitte Leurs uit Buchten om het leven gekomen. Is er sprake van een ongeval? Of heeft iemand schuld aan de dood van de sportster?

Jos Bouten

In de Venlose haven hangt een onbestemd sfeertje. Mensen kijken vol ontzag naar de gigantisch glijbaan waarop zaterdag aan het einde van de middag de laatste seconden van het leven van de 29-jarige Gitte Leurs uit Buchten wegtikten. Leurs raakte ernstig gewond nadat een ander deelneemster aan Venlo- Stormt boven op haar terechtkwam.

Geen blaamZe ging kopje-onder en kon pas na lang zoeken door duikers uit het vieze Maaswater worden gehaald. In het weekeinde werd door alles en iedereen gesproken over een ongeval, de veiligheidsregio noemde de glijbaan op Omroep Venlo ‘niet onveilig’ en volgens de organisatie waren er genoeg veiligheidsmaatregelen getroffen. Duikers betoogden tegenover De Limburger dat hen geen blaam treft.

Volgens de veiligheidsregio was nog even gedacht aan een onderzoek door de arbeidsinspectie, maar omdat een stormloop geen werk is, ging dat niet door. Wel werd gesproken over een onderzoek door gemeente en organisatie om herhaling te voorkomen.

OnderzoekHet lijkt erop dat de ernst van de gebeurtenis inmiddels tot de autoriteiten is doorgedrongen. De politie is een onderzoek begonnen naar de feiten, volgens burgemeester Antoin Scholten is dat echter geen strafrechtelijk onderzoek. Wat dan wel? Dat de politie aangeeft dat ze een onderzoek is gestart ‘in overleg met het Openbaar Ministerie’ zegt echter voldoende. Ook het feit dat Scholten nu niets meer wil zeggen hangende het politieonderzoek spreekt boekdelen.

Er wordt dus in Venlo gewoon strafrechtelijk uitgezocht of er afgelopen zaterdag iets fout is gegaan in de oude haven. Op basis van de uitkomst van dit onderzoek zal het Openbaar Ministerie uiteindelijk moeten beslissen of er iemand strafrechtelijk schuld heeft aan de dood van de jonge sportvrouw uit Buchten.

ZwijgenDat kan de organisatie van VenloStormt zijn. Is de organisatie verwijtbaar en toerekenbaar tekort geschoten in haar plicht zorg te dragen voor een veilig verloop van het evenement? Is er sprake van onvoorzichtigheid, onachtzaamheid en nalatigheid door mensen toe te laten op een gevaarlijke attractie? Heeft de organisatie zich gehouden aan de vergunning van de gemeente?

Heeft de organisatie de juiste gegevens verstrekt aan de gemeente op basis waarvan de vergunning is verleend? Waren er inderdaad voldoende en goed opgeleide vrijwilligers die de juiste instructies gaven aan de sporters? Waren er in het water voldoende veiligheidsmaatregelen genomen? VenloStormt doet er hangende het politieonderzoek het zwijgen toe.

Voldoende toezicht?Daarnaast is er nog de mogelijke civiele aansprakelijkheid, al heeft weduwnaar Mike Helgers meteen gezegd dat VenloStormt niets te verwijten valt. Bij zo’n civiele aansprakelijkheid staat voorop, zo blijkt uit eerdere uitspraken van rechters, dat de organisator van een sportevenement niet op voorhand aansprakelijk is voor alle risico’s. De vraag is of VenloStormt passende en voldoende voorzorgsmaatregelen heeft genomen om het risico van een ongeval en de gevolgen daarvan te beperken. Er komen dan vragen aan de orde als: was er voldoende toezicht en begeleiding van de deelnemers?

Deugde het toestel? De organisatoren hebben wel een zorgplicht voor de deelnemers, al helemaal als het gaat om een evenementen met risico’s op ongevallen. Maar een deelnemer heeft ook een eigen verantwoordelijkheid en dan is de vraag in hoeverre iemand zich vrijwillig blootstelt aan risico’s.

VerantwoordelijkVenloStormt stelt op haar website, in algemene voorwaarden en het wedstrijdreglement, de deelnemers zelf verantwoordelijk voor alle risico’s. Ze houdt er zelfs serieus rekening mee dat iemand onderweg overlijdt. "Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden”, staat in de algemene voorwaarden voor deelname. Kan dat zomaar? Uit jurisprudentie blijkt dat een rechter zo’n voorwaarde niet altijd accepteert. Een dik vijftig jaar oud arrest van de Hoge Raad is nog steeds in veel gevallen maatgevend.

Het gaat om het zogeheten ‘Kelderluikarrest’ dat in 1965 werd gewezen nadat een cafébezoeker door een openstaand luik in een kelder was gevallen. Ieder geval moet op zichzelf bekeken worden, stelt de hoogste rechter in het arrest. Daarbij moet bijvoorbeeld worden ingeschat hoe groot de kans is dat iemand niet uit zichzelf goed oplet. Op een openstaand kelderluik hoef je als cafébezoeker niet bedacht te zijn, op de risico’s van het afglijden van een megaglijbaan natuurlijk wel. En hoe groot is de kans op een ongeluk als iemand even niet oplet? Hoe ernstig kunnen de gevolgen zijn? En hoeveel veiligheidsmaatregelen kun je van een organisatie verwachten?

Enorm populairVenloStormt is in enkele jaren tijd enorm populair geworden, zowel bij deelnemers als bij toeschouwers die graag vanaf het terras onder het genot van een glas rosé of glaasje bier iemand vanaf een enorme glijbaan in de haven zien verdwijnen.

Het parcours is een stuk groter geworden, de hindernissen imposanter en het aantal deelnemers is flink gegroeid. Dat schept verplichtingen voor de organisatie. Want als de dood van Gitte Leurs een ding heeft aangetoond, dan is het wel dat bij VenloStormt het speelkwartier voorbij is.