Meer overlastgevende asielzoekers tijdelijk op straat gezet

Foto ter illustratie.© Archief De Limburger

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft het afgelopen jaar flink meer overlastgevende asielzoekers tijdelijk op straat gezet.

Judith Janssen

Het gaat om azc-bewoners die zich schuldig maakten aan ernstige overlast zoals intimidatie, discriminatie of bedreiging. In Limburg werden zeker tien tot twintig mensen een korte periode op straat gezet. Voorheen kwam dat bijna nooit voor.

Waar naartoe?Gemeenten en opvangorganisatie Moveoo willen met het COA hierover in gesprek omdat het niet duidelijk is waar deze mensen naartoe kunnen als ze niet bij familie of vrienden kunnen slapen. Ze kunnen in principe niet in de reguliere daklozenopvang terecht.

KanslozenVolgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is het belangrijk om dit in de gaten te houden, want de angst bestaat dat het aantal overlastgevers alleen maar groeit. "Je ziet dat er meer kanslozen in het azc zitten. En asielzoekers die nauwelijks kans maken op een verblijfsvergunning, gedragen zich vaak anders", aldus Marlies Volten van het landelijke Ondersteuningsteam Asielzoekers en Vergunninghouders van de VNG.

Vorig jaar zijn de gedragsregels op de asielzoekerscentra aangescherpt nadat het aantal incidenten bleef toenemen.