PvdA Limburg blijft aan het roer bij afdeling Vaals

© Loraine Bodewes

Het bestuur van de PvdA Limburg houdt nog een jaar de touwtjes de handen in de afdeling Vaals. Het partijlidmaatschap van de al op non-actief gezette lokale bestuursleden wordt in die tijd opgeschort.

Theo Sniekers

Dat heeft het landelijk bestuur van de PvdA besloten. Het hoofdbestuur greep vier maanden in Vaals in nadat de raadsfractie en de wethouder het vertrouwen hadden opgezegd in het afdelingsbestuur. Het gewest Limburg nam het bestuur in Vaals tijdelijk over en stelde een onderzoek in naar de gang van zaken.

Geen keusNu is dus besloten dat de provinciale PvdA nog een jaar aan het roer blijft en daarmee ook de raadsverkiezingen gaat voorbereiden. Gelet op de langdurige verschillen in inzicht en stijl in de kleine afdeling was er geen andere keus, stelt gewestvoorzitter Jacques Costongs.

Dat de drie lokale bestuursleden nu in de praktijk gedurende een jaar hun lidmaatschap kwijt zijn ,,is geen toewijzing van schuld”, verklaart Costongs. Fractie en wethouder maakten het afdelingsbestuur begin dit jaar felle verwijten. "We gaan een jaar oefenen om alles volgens de regels te doen, dat is belangrijk in conflictsituaties”, zegt Costongs daarover.

OngegrondSteen des aanstoots was onder meer een onderzoek dat het lokale bestuur gelastte naar een oud-bestuurslid die 70 euro in eigen zak zou hebben gestoken. Een volslagen ongegronde aantijging, oordeelden de critici. Zij krijgen nu gelijk. De tientjes zijn besteed aan de partij zelf, zo wijst onderzoek van een financieel specialist van de PvdA uit. Costongs: "Het was makkelijk te controleren dat er niets mis was en dat was ook al eerder gebleken uit de kascontrole.””

Geen commentaarOver een jaar moet blijken of een werkbare oplossing voor de PvdA Vaals gevonden is en of de drie bestuursleden weer lid kunnen zijn. Juliette Verbeek, tot begin dit jaar afdelingsvoorzitter, reageerde donderdagavond niet op een verzoek om commentaar.