Onderzoek naar fietsersbrug over Maas bij Roermond

Print
Onderzoek naar fietsersbrug over Maas bij Roermond

Afbeelding: Istock

Moethagen-Hertenpael - Een fietsverbinding over de Maas, tussen Buggenum en Roermond. Hoe haalbaar en betaalbaar is dat?

Dat willen Roermond en Leudal gezamenlijk laten onderzoeken. Dit najaar moet een onderzoeksbureau daartoe opdracht krijgen. 

Snelfietsroute
De brug zou naast de bestaande spoorwegbrug moeten worden aangelegd, is het idee. Twintig jaar geleden werd, door het toenmalige Gewest Midden-Limburg samen met NSInfrabeheer (nu Prorail),  al eens onderzocht of het uitvoerbaar was. Maar omdat toen werd voorzien dat de financiering lastig zou worden, is het plan niet verder uitgewerkt.

Nu willen Leudal en Roermond  de haalbaarheid opnieuw bekijken. Financiering zou nu haalbaar moeten zijn, denken de gemeenten, omdat de brug een belangrijke toevoerroute zou  zijn voor de snelfietsroute Sittard-Roermond-Venlo.