LLTB luidt noodklok over situatie fruittelers

© Istock

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) luidt de noodklok over de penibele situatie van nogal wat Limburgse fruittelers.

Jan Hensels

Sjaak Walraven, voorzitter van de LLTB vakgroep Fruitteelt vreest dat het heel lastig wordt om de fruitteelt voor de provincie te behouden als er geen actie wordt ondernomen. Om een beeld te krijgen van de exacte situatie van de fruitteelt wordt er een enquête gehouden onder Limburgse fruittelers.Onder drukBehalve de LLTB roepen ook de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) en Coöperatieve Fruitveiling Zuid-Limburg fruittelers op de enquête in te vullen. Op deze manier willen de organisaties het beeld helder krijgen hoe de fruitteeltsector er in Limburg bij staat. Deze sector heeft de afgelopen jaren met verschillende tegenslagen te maken gehad, waaronder de Ruslandboycot, de water- en hagelschade van vorig jaar en de vorstschade van dit voorjaar. Het zijn deze gebeurtenissen die ervoor hebben gezorgd dat de sector financieel onder druk staat.

"De vorstschade van afgelopen april was voor de LLTB, NFO en Coöperatieve Fruitveiling Zuid-Limburg aanleiding een werkgroep op te richten", vertelt Walraven. “Een actieplan moet de sector in de toekomst een vorm van ondersteuning gaan bieden. Met de enquête willen we een totaalbeeld vormen en niet inzoomen op bedrijfsniveau."

Heel lastigWalraven drukt fruittelers in Limburg op het hart tijd vrij te maken de enquête in te vullen. "Het is belangrijk dat we de feiten goed op een rijtje krijgen, zodat we precies weten welke maatregelen er genomen moeten worden. Wordt er niets ondernomen, dan wordt het heel lastig de fruitteelt voor onze provincie te behouden. Dat kan verregaande gevolgen hebben voor het bijvoorbeeld het Zuid-Limburgse cultuurlandschap."

Maatregelen die volgens de werkgroep genomen kunnen worden, zijn onder meer het financieel begeleiden van de getroffen fruitteeltbedrijven, een beroep doen op regionale steun aan de sector, een betere borging van het vorstrisico, het aanpassen van de brede weersverzekering en een lagere assurantiebelasting.