Evenementen bedreigd door strengere eisen voor veiligheid

Agenten op Pinkpop.© Archief De Limburger.

Door de steeds strengere veiligheidseisen worden sommige grote evenementen bijna onbetaalbaar.

Peter Bruijns

Zuid-Limburgse gemeenten hebben onlangs een lijst met beveiligingseisen gekregen, maar de burgemeesters willen daar in de praktijk soepel mee omgaan. De beveiliging van bijvoorbeeld het OLS is volgens burgemeester Odile Wolfs van Onderbanken nu al „bijna niet te behappen.”

Volgens Wolfs zijn de beveiligingseisen de afgelopen drie jaar verdubbeld. Dat maakt het minder leuk om zo’n evenement te organiseren. "Het moet niet zo zijn dat de volgende OLS-winnaar om die reden bedankt voor de organisatie van het feest."

RisicovolDe burgemeesters van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg gaan voortaan bij wijze van proef proberen één matrix, een standaard stappenplan, te hanteren voor de inzet van beveiliging tijdens risicovolle evenementen. Die eisen aan die beveiliging zijn de afgelopen jaren flink opgevoerd. Er moet nu soms zelfs rekening mee worden gehouden dat iemand zomaar met zijn auto op een mensenmassa kan inrijden.

Wie een evenement zoals het OLS, het Oktoberfeest in Sittard of het WMC in Kerkrade organiseert, moet een gecertificeerd beveiligingsbedrijf inschakelen en zich aan tal van voorschriften houden.

Vrees"Als alle regels voor de beveiliging worden toegepast, vrees ik dat de komende jaren een aantal evenementen zal verdwijnen", zei burgemeester Wolfs op de vergadering van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Bij de matrix met beveiligingsregels gaat het vooralsnog om een proef. Burgemeester Sjraar Cox van Sittard-Geleen: „Het is een hulpmiddel, niet minder, maar ook niet meer. Het helpt ons alle aspecten en verantwoordelijkheden bij het organiseren van een evenement de revue te laten passeren.”

Geen maatwerkHij benadrukt dat burgemeesters of gemeenten per plaats en per evenement kunnen beslissen of ze zich eraan houden. Dat bevestigt burgemeester Jos Som van Kerkrade: "De matrix levert geen maatwerk per gemeente, maar geldt als leidraad, en zal voor ons niet doorslaggevend zijn." Sjraar Cox: „De onbetaalbaarheid van een evenement komt niet voort uit de matrix, maar vloeit voort uit maatschappelijke ontwikkelingen.”

Feest in weilandOdile Wolfs kiest bij het OLS voor een praktische opstelling: "Je kunt immers niet alles voorkomen en je kunt je niet overal tegen indekken. Je moet in iedere situatie een andere inschatting maken. Een feest in een stad is immers wat anders dan een feest op een weiland."