Landgraaf probeert herindeling bij rechter te voorkomen

Pprotestbijeenkomst in december vorig jaar op het plein voor het raadhuis in Landgraaf. © Bas Quaedvlieg

Landgraaf stapt naar de rechter in een poging herindeling met Heerlen te voorkomen. Komende woensdag dienen twee procedures in één zitting, een bestuursrechtelijke en een voor de civielrechtelijke.

Siebrand Vos

De gemeente zal betogen dat het provinciebestuur op oneigenlijke gronden de regie heeft genomen. Het herindelingsproces zou daarom onrechtmatig zijn.

Voor de civiele rechter wordt geëist dat Gedeputeerde Staten onmiddellijk stoppen met de voorbereiding van een herindeling waarbij Landgraaf wordt gedwongen.

VerschillendVolgens B en W van Landgraaf verschillen beide procedures van andere rechtszaken over herindelingen die afgelopen jaren onder de rechter zijn geweest.

Robin Reichrath van oppositiepartij PvdA zegt een dubbel gevoel te hebben over de gang naar de rechter. Enerzijds spreekt het raadslid van geldverspilling. "Anderzijds is de kans nu zeer groot dat de rechter nog voor 6 juli uitspraak doet over het belangrijkste verwijt van het Landgraafse college: de rechtmatigheid. Provinciale Staten kunnen de uitspraak van de onafhankelijke rechter betrekken in hun beraadslagingen over herindeling."