Coalitiebreuk door vete met burgemeester Luc Winants

© Luc Lodder

Een persoonlijke vete tussen Lijst Borger en burgemeester Luc Winants leidde tot de breuk van de Brunssumse coalitie. Dat is de conclusie na het debat hierover woensdagavond.

Geertjan Claessens

Fractieleider Rob Dautzenberg van Lijst Borger zei dat hij die reden niet mag zeggen omdat die vertrouwelijk is verklaard.

De meeste partijen verweten Lijst Borger dat de partij onduidelijk is over de werkelijke reden voor het opstappen.

VerkiezingssstuntSommigen zien de breuk als een verkiezingsstunt. Anderen wijzen erop dat Borger-wethouder Hugo Jansen zaken als Beter Buren, sociale dienst ISD BOL en sociale werkvoorziening WOZL niet goed regelde, waardoor tekorten ontstonden.

In het debat bleek dat er al langer meningsverschillen waren in de coalitie over onder meer herindeling, vluchtelingenopvang en de aanleg van een privégraf. Volgens Lijst Borger werd de fractie monddood gemaakt.

Volgens de oppositie toont de gang van zaken aan dat het in het bestuur niet gaat om de inhoud, maar om persoonlijke belangen.