Bussemaker sluit loonsverhoging uit voor leraren

Jet Bussemaker.© ANP

Nog geen dag voordat leerkrachten in het basisonderwijs gaan staken, laat het demissionaire kabinet weten dat er vooralsnog geen geld is voor loonsverhoging. Dat schrijven minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker in een brief aan de Tweede Kamer.

Maarten van Ast

Er is te weinig budget voor een salarisverhoging, schrijven de bewindslieden, die tegelijkertijd hun waardering uitspreken voor de 'bevlogenheid en het enthousiasme' waarmee leraren hun werk uitvoeren. 'Dat is niet altijd even makkelijk.'

TegenvallersOok de demissionaire status van het zittende kabinet vormt een probleem, aldus Bussemaker en Dekker. "Wij hebben de afgelopen maanden aangegeven dat het in rede ligt dat een afweging over eventuele investeringen in het onderwijs en aan welke doelen dit wordt besteed, primair aan het nieuwe kabinet is." Daarnaast heeft het ministerie te kampen met een aantal flinke financiële tegenvallers vanwege 'hogere prijzen en hogere leerlingaantallen'.

StakingBasisschoolleraren staken dinsdag bij het eerste lesuur. Ze willen dat er iets wordt gedaan aan de hoge werkdruk in het onderwijs. Daarnaast eisen ze meer salaris. Hun loon blijft flink achter bij dat van collega's op de middelbare school.