'Mensen met groene tuin minder belasting laten betalen'

© iStock

Belastingkorting als je een groene achtertuin hebt. Dat is hoognodig om in te spelen op de klimaatverandering, zo vindt het Waterschap Limburg.

Redactie

Wie een groene tuin heeft waarin regenwater wordt opgevangen of in de grond kan zakken, zou daarvoor via de gemeentelijke belastingen beloond moeten worden.

RioolheffingHuishoudens die hun tuin grotendeels betegeld hebben, zouden het volle pond moeten betalen. Dat vindt het Waterschap Limburg, dat aandringt op diverse maatregelen die mensen moeten aansporen hun tuin of woning ‘klimaatproof’ te maken. Gemeenten zouden dat via bijvoorbeeld de rioolheffing kunnen afdwingen, zo roept het waterschap op, gesteund door het Brabantse waterschap Aa en Maas.

De waterschappen zien betegelde tuinen als probleem, omdat die bij hoosbuien bijdragen aan overstromingen en verontreiniging van natuur en milieu. Regenwater kan daar immers niet wegzakken en stroomt dus meteen het riool in. Als dat overbelast raakt, wordt bij de rioolwaterzuivering noodgedwongen vervuild water in beken gestort. Dit is slecht voor natuur en milieu.

RegentonGroene, beplante tuinen houden het overtollige water wel vast. Zeker als er ook een regenton wordt gebruikt, komt er maar weinig water in het riool terecht. En daar zouden de eigenaren financieel voor moeten worden beloond, vinden de waterschappen.