Zorgen over aanhoudende droogte in Limburg

© Tom Palmaers / HBVL

Vanwege de aanhoudende droogte zet Waterschap Limburg de sluizen in een nog hogere stand. De extra maatregel is er op gericht om meer water vast te houden.

Jan Hensels

Het forse neerslagtekort en de veel lagere grondwaterstand gaat steeds meer richting de extreem droge zomer van 1976, zo bevestigt dijkgraaf Patrick van der Broeck van Waterschap Limburg.

IngrijpendOp dit moment is er al drie tot vier keer minder regen gevallen dan normaal. Mocht de droogte nog veel langer aanhouden dan zal het waterschap ingrijpende maatregelen tegen het licht houden als een verbod op het onttrekken van grondwater.

VerbodEen dergelijke uitzonderlijke maatregel zou ingrijpend zijn voor de landbouw en tuinbouw. Van der Broeck realiseert zich dat. "Er zijn zeer kapitaalintensieve teelten bij. Dan gaat het om bedragen van honderdduizenden euro’s." Waterschap Limburg is volgens hem gezien de impact van een mogelijk grondwateronttrekkingsverbod in gesprek met de agrarische sector over wat er zou moeten gebeuren indien bijvoorbeeld een beregeningsverbod aan de orde zou zijn.

Gezien de voorspelde regen is een dergelijke ingrijpende maatregel mogelijk niet nodig.