Wiebes: Groot datalek bij Belastingdienst

Jaap Uijlenbroek, Directeur-Generaal Belastingdienst en Staatssecretaris Eric Wiebes van Financien tijdens het algemeen overleg in de Tweede Kamer over de Belastingdienst.© ANP

De Belastingdienst blijkt afgelopen jaar elektronisch zo lek als een mandje te zijn geweest, toont nieuw onderzoek aan. De Tweede Kamer is verbijsterd en eist opheldering.

Edwin van der Aa

De onderzoekers zijn erop gestuit dat persoonsgegevens op een niet toegestane manier de Belastingdienst hebben verlaten. In totaal zijn tien gevallen geconstateerd waarbij sprake is van ‘een vorm van ongeoorloofde gegevensuitwisseling’.

'Onacceptabel'"Dat is niet acceptabel”, zegt staatssecretaris Eric Wiebes vanmiddag. "De belastingbetaler moet ervan kunnen uitgaan dat zijn gegevens bij de Belastingdienst veilig zijn. Juist daarom verdient de bescherming van persoonsgegevens bij de Belastingdienst de hoogste aandacht en zorg"

Het onderzoek, gedaan over de periode februari 2016 – februari 2017, heeft zich gericht op de databeveiliging bij de afdeling Data & Analytics van de Belastingdienst, staat in een brief van Wiebes aan de Tweede Kamer.AangifteBij het Openbaar Ministerie is aangifte gedaan van een geval. Daarnaast is van alle bevindingen melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Betrokken bedrijven en personen worden geïnformeerd zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens dat vereist.

Verder is de inhuur van de betrokken externe medewerkers per direct beëindigd. Ook is met meerdere organisaties overleg gestart om te achterhalen wat met de gelekte gegevens is gebeurd. "Verdere juridische consequenties worden bezien", aldus Wiebes.