Maatregelen bij Blerick vanwege geluidsoverlast A73

© De Limburger/Jurgen Mols

Rijkswaterstaat en de gemeente Venlo nemen na de zomer ter hoogte van Blerick diverse maatregelen om geluidsoverlast afkomstig van snelweg A73 te verminderen.

Daan de Hulster

Zo komt er geluidsreducerend asfalt te liggen op de Napoleonsbaan (N273) tussen de Maasbreeseweg en Mulkenshofweg. Dit zogeheten ‘stille asfalt’ wordt ook neergelegd bij afrit 15 (Blerick/Hout-Blerick). Ook gaat Rijkswaterstaat bestaande aarden geluidswallen ter hoogte van Boekend verhogen. Dit gebeurt met op het kazerneterrein in Blerick afgegraven aarde.

2,1 miljoenVolgend jaar plaatsen Venlo en Rijkswaterstaat een geluidsscherm op het viaduct van de Napoleonsbaan dat over de A73 loopt. Al deze maatregelen kosten bij elkaar 2,1 miljoen euro. Dit wordt gedekt uit het budget van 15 miljoen euro dat in 2010 door het Rijk, provincie Limburg en Venlo werd gereserveerd voor geluidswerende maatregelen vanwege de aanleg van snelweg A74.

ZuiderbrugHet liefst wil Venlo volgend jaar ook geluidsschermen over de gehele lengte van de Zuiderbrug verhogen naar vier meter. Hier moet een aparte constructie voor geplaatst worden. Deze maatregel heeft volgens Venlo het meeste effect op de geluidsoverlast. Om dit plan uit te voeren, is 3,4 miljoen euro extra nodig. De gemeente Venlo heeft goede hoop dat dit bedrag beschikbaar wordt gesteld door de provincie. Volgens een woordvoerder van de gemeente vindt hier momenteel nog overleg over plaats. De gemeente verwacht in 2018 met de maatregelen op de Zuiderbrug te kunnen starten als er een akkoord komt van de provincie.