Geweld tegen gevangenispersoneel toegenomen

Print
Geweld tegen gevangenispersoneel toegenomen

Afbeelding: iStock

Vorig jaar is ruim 2000 keer melding gemaakt van geweld door gedetineerden tegen personeel van gevangenissen en tbs-klinieken. Dat is een sterke toename ten opzichte van het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers die zijn opgevraagd door het ANP. De Centrale Ondernemingsraad van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) noemt de aantallen 'zeer ernstig'.

In gevangenissen zijn vorig jaar bijna 1880 geweldsincidenten tegen personeel geregistreerd, terwijl het er in 2015 een kleine 1600 waren (bijna 18 procent meer). In tbs-instellingen was de stijging nog groter: 133 incidenten vorig jaar tegen 86 in 2015 (bijna 55 procent meer). Overigens zijn er slechts cijfers over twee van de zeven tbs-klinieken (Oostvaarderskliniek en Veldzicht).

Ook het aantal persoonlijke bedreigingen tegen medewerkers is gestegen. In de gevangenissen waren het er vorig jaar iets meer dan 3600, tegen ruim 3360 in 2015. In de tbs-inrichtingen is een stijging van 74 naar 105 zichtbaar. De toename van het aantal incidenten is opvallend omdat het aantal gedetineerden de afgelopen jaren is afgenomen.

Brandbrief
De Centrale Ondernemingsraad (COR) van DJI stuurde eind maart een brandbrief over het geweld. Door jarenlange bezuinigingen is volgens de raad de veiligheid van medewerkers niet meer te garanderen.

COR-voorzitter Rob Minkes zegt dat het onderbuikgevoel al bestond dat het geweld was toegenomen, maar dat de raad er de vinger niet achter kreeg. "Nu worden we geconfronteerd met deze voor ons onbekende cijfers. Die komen voor mij en ik denk onze collega's keihard aan. Dit is zeer ernstig. Je blijft met je poten van ons personeel af."

Het ministerie van Veiligheid en Justitie zegt de cijfers te herkennen. "We kennen ook de zorgen van de COR over het geweld in de inrichtingen", aldus een woordvoerder. Het ministerie zegt dat er gesprekken plaatsvinden over de signalen en dat er nieuw personeel wordt geworven.

Zelfmoorden
SP'er Michiel van Nispen noemt het "onacceptabel'' dat de veiligheid niet meer gegarandeerd lijkt. Het Tweede Kamerlid heeft steeds zijn zorgen geuit en waarschuwde eerder voor een toename van geweldsincidenten en zelfmoorden in de inrichtingen als er niets zou gebeuren.

Uit andere registraties blijkt dat geweld tegen personeel minder vaak tot een straf heeft geleid. In gevangenissen was dit vorig jaar in 2,2 gevallen op de 100 bezette plaatsen zo. Een jaar eerder was dit getal nog 3. Bij tbs-inrichtingen was de daling nog veel sterker: van 2,4 naar 0,7.