Sittard-Geleen wil steviger optreden tegen woonoverlast

Print
Sittard-Geleen wil steviger optreden tegen woonoverlast

Afbeelding: iStock

Sittard-Geleen gaat steviger optreden tegen bewoners die overlast veroorzaken. Hiervoor wordt de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) aangepast.

Dat laten Burgemeester en Wethouders weten op vragen van D66. 

Dwangsom
Op 1 juli is de Wet aanpak woonoverlast van kracht geworden, ook wel de ‘aso-wet’ genoemd. Die biedt de burgemeester de mogelijkheid om onder bestuursdwang of onder dreiging van een dwangsom bewoners aan te sporen hun gedrag te veranderen. Dit middel kan bijvoorbeeld worden ingezet bij iemand die geluidsoverlast voor omwonenden veroorzaakt of afval laat rondslingeren.

APV
Om tegen dit soort zaken te kunnen optreden moet op basis van de nieuwe wet wel eerst de APV worden aangepast. Het college zegt een voorstel daartoe al in voorbereiding te hebben. B en W vinden dat de wet ‘een extra bestuursrechtelijk middel toevoegt om woonoverlast te bestrijden’. Wel meldt het college rustig de tijd te willen nemen om het beleid rond de nieuwe aanpak uit te werken. Het gaat immers om een ‘ingrijpend instrument’ waaraan ook nogal wat haken en ogen zitten. 

Discussie
Want wie bepaalt wanneer er nu precies sprake is van woonoverlast? Hoe constateer je dat op objectieve wijze? Hoe kan gedrag worden ‘genormeerd’ en hoe wordt de handhaving aangepakt wanneer opgelegde ‘bestuursrechtelijke gedragsaanwijzingen’ door iemand niet worden opgevolgd? Burgemeester en Wethouders willen de landelijke discussie hierover blijven volgen. 

Je las zojuist een gratis artikel


Niet alle artikelen zijn gratis, want zogeheten Plus-artikelen zijn alleen te lezen door abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen betrouwbare regionale journalistiek maken. Je leest al onze artikelen vanaf €4,50 per maand.

Bekijk de aanbieding →