Kinderen steeds slechter in schrijven

Print
Kinderen steeds slechter in schrijven

Afbeelding: Istock

Steeds meer kinderen hebben moeite met schrijven. Ze schrijven onleesbaar of te langzaam en krijgen pijn in hun hand omdat hun motoriek gebrekkig is. Scholen en deskundigen luiden de noodklok.

Ruim 30 procent van de basisschoolleerlingen heeft moeite met schrijven. Aan het einde van groep 4 heeft bijna de helft van de leerlingen een slecht of zelfs onleesbaar handschrift. Uit onderzoek blijkt dat het schrijfonderwijs rammelt.

Gevolgen
Middelbare scholen beginnen de gevolgen te merken. Er zijn steeds meer leerlingen die hun eigen handschrift niet kunnen lezen of zo langzaam schrijven dat ze de instructies niet kunnen bijhouden. "Bij schrijven worden zowel taalkundige als motorische vaardigheden gevraagd. Als kinderen leren schrijven, hebben ze vooral aandacht nodig voor de motorische kant", legt Anneloes Overvelde, kinderfysiotherapeut uit. Ze is gepromoveerd op onderzoek naar kinderen met schrijfproblemen. "Leerlingen moeten kilometers maken om automatisch te kunnen schrijven en de aandacht bij de lessen te kunnen houden."

Op de pabo’s is het schrijfonderwijs echter naar de achtergrond verdwenen. Ook in de klas zien leraren het belang er minder van in vanwege het toenemende gebruik van tablets en laptops. Kinderen oefenen daardoor steeds minder.

Onderschatting
Experts stellen dat het belang van schrijven op veel scholen wordt onderschat. "Die hele beweging doet zo veel met het brein. De kinderen die ik begeleid, gaan beter schrijven én beter spellen", zegt schrijfdocent Rijn van de Rozenberg. Door mee te schrijven, slaan de hersenen veel beter informatie op dan wanneer leerlingen iets op een computer intikken.

De schrijfdocent begeleidt zelfs leerlingen op middelbare scholen die hun eigen toetsantwoorden niet meer kunnen lezen. "Vaak komt dat door didactische verwaarlozing. Leraren geven ook toe dat het schrijven er een beetje bijhangt en dat ze niet goed weten hoe ze problemen van kinderen moeten oplossen."

Minder ontwikkeld
Basisscholen merken op hun beurt dat sommige kinderen minder ontwikkeld de kleuterklas binnenkomen dan vroeger. "Thuis zijn ze minder bezig met spel", vertelt Petra van Haren, voorzitter van de Algemene Vereniging Schoolleiders. "Ze kleuren en knutselen minder, waardoor hun motoriek slechter is. Juist een goede fijne motoriek is essentieel bij het schrijven."

Mogen we even je aandacht.
Dit is een artikel van De Limburger dat gratis beschikbaar is voor iedereen. Dat geldt niet voor alle artikelen, want zogeheten Plus-artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen wij namelijk geen Limburgs nieuws maken. Sluit je daarom ook aan en kies voor goede en betrouwbare regionale journalistiek in Limburg, met liefde en passie gemaakt. Juist in deze onzekere tijden.

Er is al een abonnement voor 7,50 per maand.

Bekijk abonnementen