Opnieuw dreigt er een miljoenenstrop voor de gemeente Venlo

Print
Opnieuw dreigt er een miljoenenstrop voor de gemeente Venlo

Stadhuis Venlo Afbeelding: De Limburger

Een miljoenenstrop van 2,8 miljoen euro voor de gemeente Venlo. Daar houdt het sociaal werkbedrijf WAA rekening mee voor het jaar 2018.

De gemeente Venlo stevent opnieuw af op een miljoenenstrop. Naast het tekort van 12 miljoen op het sociaal domein waarschuwt het sociaal werkbedrijf WAA in zijn begroting voor 2018 voor een tekort van 2,8 miljoen euro.

Worstcasescenario
In dat geval moeten ook de gemeenten Bergen (451.000 euro) en Beesel (382.000) in de buidel tasten. De gemeente Venlo spreekt zelf van een worstcasescenario dat nu door de WAA op papier is gezet. De WAA wordt van sociaal werkbedrijf voor de drie gemeenten een detacheerder. De WAA was altijd een werkgever voor mensen met een handicap met een indicatie op basis van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw’ers). Sinds 2015 is die instroom gestopt en zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor het laten werken van mensen met een handicap.

Terugloop
De afgelopen twee jaar heeft dat al geleid tot een inkrimping van werkzaamheden van de WAA. Per 1 januari 2018 zijn de gemeenten ook zelf verantwoordelijk voor mensen die zogenaamd beschut werken op aangepaste werkplekken waar meer begeleiding is. Dat betekent een terugloop van het aantal Wsw’ers binnen de WAA en dat leidt volgens het bedrijf tot een inkrimping van de eigen organisatie en oplopende frictiekosten ter hoogte van 3 miljoen euro. Samen met een korting vanuit het Rijk zijn dat de grootste oorzaken van het verwachte tekort.  

Daarbij hangt nog het streven van de gemeente Venlo boven de markt om ook alle Wsw’ers onder te brengen binnen gemeentelijke regelingen. Hoe dat er uitziet is nog niet bekend.